Fevia Economisch Jaarverslag 2017-2018

19.06.2018

Het economisch jaarverslag van de Belgische voedingsindustrie geeft een erg dubbel beeld. De omzet, export, investeringen en jobs stijgen naar recordhoogtes maar de afzet van Belgische producten op de eigen markt staat steeds meer onder druk door de opeenstapeling van taksen, heffingen en bijdragen.

Op basis van de cijfers en analyses in het economisch jaarverslag doet Fevia alvast vier beleidsaanbevelingen om de Belgische markt te herstellen en het exportpotentieel van de Belgische voedingsindustrie te vrijwaren:

  1. Het aanbod van de juiste profielen op de arbeidsmarkt vergroten door verder in te zetten op STEM in het technisch onderwijs en op duaal leren in de voedingsindustrie.
  2. Een beleid dat de consument in België houdt door voeding en dranken niet te overladen met bijdragen, heffingen en fiscale experimenten zoals de “gezondheidstaks” en statiegeld.
  3. Ons exportpotentieel vergroten door het merk “Food.be - Small country. Great food.” uit te spelen en tegelijk een tegengewicht bieden aan protectionistische tendensen.
  4. De kostencompetitiviteit verbeteren door het afbouwen van de loonkostenhandicap en van de meerkosten op elektriciteitsfactuur van kleine energie-intensieve bedrijven.

Het volledig economisch jaarverslag vindt u hier terug