Energiekosten

10.10.2016

Diverse meerkosten op gas en elektriciteit verzwaren aanzienlijk de energiefactuur van voedingsbedrijven. Veel voedingsbedrijven zijn kleine energieverbruikers maar energie-intensief. In vergelijking met onze buurlanden betalen ze zeer hoge energieprijzen.

Verschillende maatregelen zijn reeds genomen om de impact van de meerkosten te beperken, maar vaak zijn deze degressief: hoe meer een bedrijf verbruikt, hoe meer de kost per MWh of GJ afneemt. Daardoor worden bepaalde problemen van grote energieverbruikers aangepakt, maar niet de problemen van kleine intensieve verbruikers waarvoor de energiekost ook belangrijk is.

“Hoge energiekosten in vergelijking met onze buurlanden zijn een groot struikelblok voor de voedingsbedrijven die weinig maar intensief verbruiken.”

Om het concurrentievermogen van energie-intensieve voedingsbedrijven te behouden, zowel grote als kleine verbruikers, pleit Fevia ervoor dat de ingevoerde systemen niet alleen rekening houden met het absolute energieverbruik door het bedrijf maar ook met zijn energie-intensiteit. Fevia wenst dus de meerkosten te beperken die de oorzaak zijn van hoge energieprijzen in België, door o.a. de subsidies voor hernieuwbare energie te wijzigen. Voor Fevia kan een energienorm – een theoretisch concept, vandaag beperkt tot een aantal algemene principes – die de energieprijzen in andere landen op een objectieve en transparante wijze meet, ingevoerd worden, op voorwaarde dat hij geen negatieve impact heeft op het concurrentievermogen van de kmo's.