Houdbaarheidsdata: tot wanneer kan je een voedingsproduct nog eten?

20.06.2019

De strijd tegen voedselverlies ligt de voedingsindustrie nauw aan het hart. Onze ondernemers en hun teams werken met veel passie aan kwalitatieve voedingsproducten en zien die niet graag verloren gaan! Door voeding te verpakken, kunnen we de houdbaarheid verlengen en dus voedselverlies verminderen. Bij wet moeten bedrijven op bijna alle verpakkingen een houdbaarheidsdatum plaatsen. Maar die houdbaarheidsdatum doet ons soms ook twijfelen over wat we wel of niet nog mogen eten. We gooien producten soms te snel weg, met voedselverspilling als gevolg. Fevia buigt zich over een aantal pistes om dergelijke verspilling tegen te gaan.

Het verschil begrijpen tussen ‘te gebruiken tot’ en ‘ten minste houdbaar tot’

Er is op zich geen probleem met de houdbaarheidsdata zelf. Maar niet iedereen weet dat er twee types houdbaarheidsdata bestaan en wat ze precies inhouden. Vooral het onderscheid tussen de twee types houdbaarheidsdata zorgt regelmatig voor misverstanden:

  1. “te gebruiken tot” (TGT): dit is de uiterste houdbaarheidsdatum voor snel bederfelijke voedingsproducten zoals vers vlees of verse vis. Na het overschrijden van deze datum is er een mogelijk gevaar voor de gezondheid van de consument.
  2. “ten minste houdbaar tot” (THT): dit is de minimale houdbaarheidsdatum voor langer houdbare voedingsproducten zoals gedroogde pasta, koekjes of UHT-melk. Na deze datum is de kwaliteit van het product mogelijk niet meer perfect (misschien minder krokant, veranderde kleur, veranderde smaak,…), maar is het product nog steeds veilig.

Om te vermijden dat we perfect eetbare voedingsproducten nodeloos in de vuilnisbak gooien, moeten we er eerst voor zorgen dat de consument het verschil tussen de twee houdbaarheidsdata beter begrijpt. Alle actoren moeten hieraan meewerken: overheid, onderwijs, maatschappelijke organisaties, maar ook voedingsbedrijven en distributie. Communicatie is kortom essentieel.

Afschaffen van minimale houdbaarheidsdata voor bepaalde voedingsproducten

Een andere mogelijke piste tegen voedselverspilling is om de lijst voedingsproducten waarvoor een minimale houdbaarheidsdatum niet verplicht is, uit te breiden. Een houdbaarheidsdatum weglaten van een verpakking is echter geen wondermiddel. Die datum is namelijk dé manier om een optimale kwaliteit te kunnen garanderen en om de consumententevredenheid zo hoog mogelijk te houden.

Zonder datum heeft de consument bovendien geen houvast meer en zullen sommigen het product misschien zelfs nog vroeger weggooien, uit onzekerheid of omdat ze de levensduur van het product te kort inschatten. Daarom gaan we ervan uit dat de meeste producenten een minimale houdbaarheidsdatum gaan blijven gebruiken, zelfs wanneer deze niet meer verplicht is.

Samen met de ketenpartners de strijd aangaan

Elke stap in de voedingsketen heeft een invloed op de totale houdbaarheid van een voedingsproduct. Alle actoren uit de keten, van boer tot bord, moeten zich daarom inzetten om voedselverspilling te beperken. 

Fevia nodigt alle betrokken actoren uit om samen te werken aan duurzame oplossingen. Samen met de andere actoren van de voedingsketen willen we het voedselverlies in de volledige keten naar omlaag halen met 30% tegen 2025. Hiervoor voeren we verschillende acties, zowel doorheen de productie als door nog meer producten aan liefdadigheidsorganisaties te schenken. In onze duurzaamheidsroadmap “Wat Eten We Morgen?” lees je meer over deze doelstelling en de voortgang ervan.