Voedselverlies

We zijn fier op de lekkere voeding en dranken die onze bedrijven dagelijks maken. We willen dan ook dat niets verloren gaat en dat we voedselverlies vermijden doorheen de hele voedingsketen.

Doelstelling 14: Voedselverlies in de volledige voedingsketen met 30% verminderen

Samen met de andere actoren van de voedingsketen willen we het voedselverlies in de keten naar omlaag halen. We voeren verschillende acties om het verlies met bijna een derde te minderen tegen 2025, zowel doorheen de productie als door nog meer producten aan liefdadigheidsorganisaties te schenken.
Dankzij talrijke maatregelen bij voedingsbedrijven daalde het aantal ton voedselverlies tussen 2015 en 2017 met 13%.
Fevia ondertekende een charter met de Voedselbanken om schenkingen door voedingsbedrijven verder te stimuleren.
We zetten projecten op om meer organische stromen uit de voedselketen te recupereren volgens de principes van de ladder van Moerman.
Detail fiche van de doelstelling

Actualiteit