Suiker

SUBEL

SUBEL vertegenwoordigt de Belgische suikerfabrikanten. Dit zijn er 2: de Tiense Suikerraffinaderij (dochteronderneming van Südzucker) en Iscal Sugar (dochteronderneming van Finasucre). De sector stelt zo’n 1.000 personen te werk, maar zorgt ook voor heel wat indirecte jobs (loonwerkers, landbouwers, transporteurs, leveranciers,…). Beide leden produceren en commercialiseren zowel bulksuiker als suikerspecialiteiten en dit voor zowel de eindconsument als voor tal van industriële klanten.

SUBEL werkt op basis van een geïntegreerd lidmaatschap samen met Fevia met het oog op een complementaire taakverdeling  ten voordele van de leden-ondernemingen.

Contact

Guy Paternoster
Voorzitter Subel

Jean-Luc Claes
Bestuurder Subel

Stationstraat 36
1040 Brussel
T. +32 (0)16 801 211