Never give up on your cup

03.06.2019

Samen met festivalpartners wordt aan concrete initiatieven gewerkt om enerzijds mensen aan te zetten hun verpakking niet in de natuur te gooien, anderzijds om het afval juist te sorteren. Lipton en Unilever ondersteunen events die kiezen voor een plastic vrij of plastic beperkend event.

Op alle evenementen wordt duidelijke communicatie voorzien. Waar mogelijk worden speelse elementen ingezet, zoals onze “basketbal-vuilnisbak”, om afval op een leuke manier in de vuilnisbak te gooien.

Minder verpakking en minder plastic = minder afval. Daarnaast worden op verschillende festivals milieuvriendelijke bekers voorzien. Er is ook bewust gekozen om geen rietjes en “stirrers” meer te gebruiken. Hiermee wordt 5 ton plastic uitgespaard, plastic dat ook niet meer als afval in de natuur kan terechtkomen.

Meer weten? Klik hier