Unilever

Plastic verpakkingen heruitvinden – naar een circulaire economie! Unilever wil meewerken aan het uitbouwen van een circulaire economie, waarbinnen niet alleen minder plastic wordt gebruikt, maar waar er ook voor gezorgd wordt dat het gebruikte plastic herbruikt, gerecycleerd of gecomposteerd kan worden.

Er wordt gefocusd op 5 domeinen:

  1. Nieuwe manieren vinden om producten te ontwikkelen met minder, beter of geen plastic
  2. Een voorloper zijn en de hele industrie in beweging brengen om circulair te denken
  3. Samenwerken met overheden om de juiste recyclage infrastructuur op te zetten
  4. Consumenten helpen om beter te recycleren
  5. Radicale, innovatieve oplossingen verkennen via nieuwe business modellen

Specifiek naar drankverpakkingen toe, zetten we sterk in op het verminderen van plastic (door over te stappen naar lichtgewicht plastic en nieuwe materialen te gebruiken), op recyclage (dit zowel op verpakkingsvlak als educatie) en een aantal innovatieve nieuwe manieren om (fris)drank en water te drinken.

Meer info vind je op de website van Unilever

Acties