Vlees

FEBEV

FEBEV is de nationale federatie van het Belgisch vlees en vertegenwoordigt ongeveer 140 leden: slachthuizen, uitsnijderijen en groothandels voor varkensvlees, rundvlees, schapenvlees en paardenvlees.  Om deze leden continu te informeren en te helpen, en om de belangen van de sector in het algemeen te verdedigen, onderhoudt FEBEV dagelijks contacten met een groot aantal stakeholders, zoals federale en regionale overheidsdiensten, promotieorganen en uiteenlopende organisaties, federaties en belangengroepen. Het contact met de Europese instellingen verloopt via de koepelorganisatie UECBV.

Contact

Luc Verspreet
Voorzitter

Michael Gore
Gedelegeerd bestuurder
+32 (0) 22195420
 

Cédric Charon
Stafmedewerker export
+32 (0)2 2195420

Anne Heyvaert
Technisch adviseur duurzaamheid, voedselveiligheid en wetgeving
+32 (0) 22195420

Marleen Van Elewyck
Management Assistant
+32 (0) 22195420

FEBEV
Arduinkaai, 37/1
1000 Brussel
+32(0)2 2195420
+32(0)2 2232095
info@febev.be

www.febev.be