Zuivel

BCZ

De Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) is de beroepsvereniging van de zuivelindustrie in België. De leden van BCZ, de zuivelondernemingen, halen ongeveer 98% van de melk op bij de boer en verwerken die tot lekkere en gezonde zuivelproducten. BCZ behartigt de belangen van de zuivelondernemingen. Daarnaast neemt BCZ deel aan het maatschappelijk debat over onderwerpen waar melk en zuivelproducten aan de orde zijn, zoals voedselveiligheid, gezonde voeding en duurzaamheid.

BCZ werkt op basis van een geïntegreerd lidmaatschap samen met Fevia met het oog op een complementaire taakverdeling  ten voordele van de leden-ondernemingen.

Contact

Catherine Pycke
Voorzitter  

Renaat Debergh
Afgevaardigd bestuurder
+32 (0)476 42 00 06

Liesbeth Jordens ​
Secretariaat
+32 (0)16 30 07 70

Kolonel Begaultlaan 1A bus 11 (premier étage)
3012 Leuven

T. +32 (0)16 30 07 70
Fax +32 (0)16 30 07 79
office@bcz-cbl.be
www.bcz-cbl.be