Marktstudies exportmarkten: bio in Duitsland en de groentesector in Japan

15.12.2017
Ce contenu est seulement disponible en néerlandais

Flanders Investment & Trade (FIT) publiceerde 2 marktstudies over voeding: een over de markt van biologische voedingsmiddelen in Duitsland en een over de groentemarkt in Japan

Duitsland is de grootste markt voor biologische voedingsproducten in Europa. In 2016 gaven de Duitse consumenten 9,48 miljard euro uit aan biologische voedingsmiddelen, wat een stijging is van 9,9% ten opzicht van 2015. Er wordt verwacht dat deze trend zich verder zet. De Duitse biologische voedingsindustrie is hierdoor een belangrijk en sterk groeiend marktsegment, maar ook het aanbod van ingevoerde bio-producten neemt toe. En dat creëert opportuniteiten voor de Vlaamse voedingsindustrie. 
De marktstudie "De biologische voedingsmarkt in Duitsland" gaat dieper in op de markt van biovoeding en consumententrends, de marktstructuur en de distributiekanalen, de import van bioprodcuten en de belangrijkste biovakbeurzen in Duitsland. U kan de studie hier downloaden.  

Een gemiddelde Japanner eet 89 kilogram groenten per jaar. 80% van de vraag werd in 2016 door lokale productie voorzien en 20% door import terwijl midden jaren '80 Japan nog zelfvoorzienend was voor groenten. Deze geleidelijke afkalving van de zelfvoorziening in groenten en de toename van import wordt toegeschreven aan de veroudering van de landbouwbevolking. 
De marktstudie "Groentesector in Japan" geeft een overzicht van de marktomstandigheden voor groenten in Japan, de distributiekanalen, de reglementering voor import en verkoop van groenten in japan en tot slot gaat de studie ook in op exportstrategieën voor Japan. U kan de studie hier downloaden.