Meldpunt van FIT voor Vlaamse bedrijven met vragen over brexit

27.12.2017
Ce contenu est seulement disponible en néerlandais

Flanders Investment & Trade (FIT) vernieuwt haar Brexit-meldpunt.  De website bevat tips en praktische informatie over zaken die met de brexit en de impact ervan op het bedrijfsleven te maken hebben. De informatie gaat van douaneformaliteiten, met inbegrip van btw en accijnzen, invoerrechten en oorsprongsregels, tot schommelingen in de wisselkoers, normen, verpakkingen en vergunningen.   

Export Vlaamse voedingsindustrie naar het Verenigd Koninkrijk 

Het Verenigd Koninkrijk is de vierde exportmarkt van de Vlaamse voedingsindustrie: de Vlaamse voedingsbedrijven exporteren voor 1,9 miljard euro naar het VK, dit is bijna 10% van de totale Vlaamse export van voedingsmiddelen. Onze belangrijkste exportproducten zijn:

  • groente- en vruchtenbereidingen, vooral diepvriesaardappelproducten (22%)
  • bereidingen van graan, vooral koekjes (10%)
  • chocolade (10%)
  • zuivel (10%)
  • (diepvries)groenten (9%)

De brexit is bovendien nu al voelbaar voor de voedingsindustrie. Door de devaluatie van het pond zijn de Vlaamse voedingsproducten minder competitief. Het gevolg is dat de export naar het Verenigd Koninkrijk in 2016 met 2,6% is afgenomen! Dit is een duidelijke breuk met het verleden, waar er mooie groeicijfers waren. Tussen 2011 en 2015 groeide de export van de Vlaamse voedingsindustrie naar het Verenigd Koninkrijk immers met 27,6%. Voor de toekomst vreest de voedingssector verschillen in regelgeving en zelfs douanetarieven mocht het tot een harde Brexit komen. 

Brexit-meldpunt

Vlaanderen doet er alles aan om tot een handelsvriendelijke Brexit te komen, gezien het belang van het VK als exportmarkt. Nochtans moeten de bedrijven zich zo goed als mogelijk voorbereiden op de brexit. Daarom ontwikkelde FIT een vernieuwd meldpunt voor de brexit waarop bedrijven terecht kunnen voor informatie over douane, wisselkoers, normen, enz.

Klik door naar het Brexit-meldpunt        

Ondernemingen kunnen ook nog steeds vragen stellen over de brexit via het e-mailadres brexit@fitagency.be. 

Noteer ook dat Fevia Vlaanderen een partnerschapsovereenkomst met FIT ondertekende. Binnen dit partnerschap houden wij FIT uiteraard goed op de hoogte van handelsbelemmeringen en de bezorgdheden van de Vlaamse voedingsindustrie over de brexit. Blijf ons dus zeker informeren over de eventuele impact die je ondervindt of vreest te ondervinden.