Plus de 90 entreprises expérimentent pour éviter les emballages à usage unique

11.01.2024
Ce contenu est seulement disponible en néerlandais

Op 11 maart 2022 gaven ministers Zuhal Demir en Hilde Crevits het startschot voor de Green Deal Anders Verpakt, een initiatief van Fevia, Comeos, Detil, VIL en de OVAM. Het doel is ambitieus: 15.000 ton eenmalige verpakkingen vermijden, ofwel 300 miljoen eenheden. Om dit te realiseren gaan de meer dan 90 ondertekenaars drie jaar lang aan de slag met het opzetten van projecten om oplossingen te testen, en te komen tot nieuwe werkbare businessmodellen.

De focus van de Green Deal Anders Verpakt ligt op preventie en hergebruik van verpakkingen. Concreet werden maar liefst 81 verschillende pilootprojecten opgestart. 6 van deze projecten kregen na een selectieprocedure ook financiële ondersteuning vanuit de Green Deal. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn herbruikbare pizzadozen, het ontwikkelen van hoogtechnologische wasstraten, efficiënte hervulsystemen voor voeding en detergenten enz. De brede waaier aan projecten zorgt ervoor dat er cross-sectorale samenwerking tot stand komt en er doorheen de hele distributiesector kennis wordt gedeeld over reuse.

Eerste conclusies: nood aan schaal en kwaliteitsgaranties

Al snel kwamen de belangrijkste hindernissen voor het implementeren van herbruikbare verpakkingen naar voren. Vele partners geven aan dat een efficiënt hergebruiksysteem valt of staat met de opschaling ervan. Onvoldoende schaal maakt de reuse-case onbetaalbaar doordat de aankoop van de verpakkingen vaak duurder is en er een logistiek vraagstuk moet opgelost worden om het kritiek aantal rotaties van verpakkingen te verzekeren. Dit betekent dat er moet ingezet worden op de opschaling van bestaande systemen, er ruimte moet zijn voor een zekere standaardisering en moet de consument ook bewust gemaakt worden van de mogelijkheden van hergebruik.

Daarnaast zijn (het gebrek aan) wetgeving en kwaliteitsgaranties bij het inzamelen, wassen en herverdelen van verpakkingen een grote zorg. Voedselveiligheid en contaminatieproblematieken zijn cruciale thema’s waaraan voldoende aandacht geschonken en zijn voor veel bedrijven een absolute voorwaarden vooraleer ze de overstap kunnen maken naar herbruikbare verpakkingen. Hier zijn echter nog veel onzekerheden rond die dienen aangekaart te worden. Er is nood aan het opstellen van eenduidige voorschriften, het ontwikkelen van normen en het bepalen van de verantwoordelijkheden van elke schakel in de keten.

Op naar een meer circulaire distributiesector

Het laatste jaar van de GDAV wordt met veel enthousiasme ingezet en beoogt bovenstaande problematieken verder aan te pakken. Aan de hand van workshops, netwerkevents, webinars en thematische events duiken we verder in een traject naar een wereld met minder eenmalige verpakkingen. 

Ontdek het volledige voortgangsrapport op de website van de Green Deal Anders Verpakt!