Soutien aux projets menés par des entrepreneurs et axés sur la coopération de la chaîne

11.07.2023
Ce contenu est seulement disponible en néerlandais

Le Departement Landbouw en Visserij (le ministère de l'agriculture et de la pêche flamand) lance un appel à projets EIP (European Innovation Partnerships). L'appel à projets EIP Coopération se focalise sur la mise en place de collaborations innovantes entre les agriculteurs et/ou d'autres acteurs. Une opportunité qui pourrait également intéresser votre entreprise ? N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil !

EIP-oproep

De EIP-oproep richt zich op operationele groepen. Dit zijn ondernemersgedreven samenwerkingsverbanden die bestaan uit landbouwers, andere actoren uit de agrovoedingsketen, adviseurs, onderzoekers, andere ondernemers, innovatieondersteunende diensten, producenten- of brancheorganisaties…  

De “EIP-Samenwerking” is misschien ook interessant voor bepaalde voedingsbedrijven. Hierbij gaat het immers om steun voor de realisatie van innovatieve samenwerkingen tussen landbouwers enerzijds en/of andere actoren rond bijvoorbeeld nieuwe wijzen van vermarkten of organisatiestructuren (niet-technologische innovatie). Ook het voorbereidingstraject voor een nieuw samenwerkingsproject kan ondersteund worden (“EIP-samenwerking voorbereiding”). De steunbedragen lopen op tot:

  • tot maximum € 200.000 voor maximum 2 jaar voor EIP-Samenwerking projecten:
  • tot maximum € 40.000 voor maximum 1 jaar voor EIP-Samenwerking voorbereiding projecten.

Het type steun is ook interessant: de subsidie bedraagt tot 90% en de cofinanciering dus beperkt tot 10%. Bovendien mag die 10% ingevuld worden met in-kind prestaties. Belangrijke voorwaarden van een EIP-project Samenwerking is evenwel dat de projectvraag vanuit een actieve landbouwer moet komen. Het doel van de EIP-oproep is immers het toekomstbestendiger maken van het landbouwbedrijf.

Er is ook nog een EIP-oproep Innovatie, maar deze oproep beperkt zich tot vernieuwende investeringen op het landbouwbedrijf (technologische innovatie).   

Basiskenmerken van een EIP-Samenwerking

Een EIP-Samenwerking moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het projectidee komt vanuit landbouwers vanuit een probleem of opportuniteit (bottom-up benadering);
  • Het sleutelelelement is de operationele groep, d.i. een projectgroep bestaande uit de actoren nodig om de projectdoelstellingen te bereiken en die actief deelnemen. Het kan hierbij gaan om landbouwers al dan niet samen met onderzoekers, adviseurs, kmo’s, maar ook grote ondernemingen, beroepsorganisaties, ngo’s, producentenorganisaties, bracheorganisaties, innovatie-ondersteunende diensten…;
  • Co-creatie is belangrijk: landbouwers worden interactief betrokken in voorbereiding en uitvoering en inzichten worden gedeeld binnen de operationele groep;
  • De samenwerkingsvorm moet nieuw zijn of het moet gaan om een nieuwe activiteit van een bestaande samenwerkingsvorm;
  • De projectresultaten worden verspreid in Vlaanderen.   

Oproep 2023

In de oproep 2023 kan het onderwerp van het projectvoorstel vrij gekozen worden. Bij het thema “EIP-samenwerking” worden bijkomend twee subthema’s opengesteld in het kader van de voedseldeals binnen de Vlaamse voedselstrategie:

  1. Samen werken aan eerlijke prijsvorming en echte prijzen (naar 'eerlijke' prijzen voor alle schakels in de keten en ‘echte’ prijzen die rekening houden met externe kosten op vlak van bv. milieu of gezondheid die door de maatschappij gedragen worden, plus proactief inspelen op potentieel van duurzaamheidslabels in Vlaanderen en daaraan gekoppelde EU-wetgeving)  
  2. Gezonde, duurzame en betaalbare voedselpatronen aanmoedigen via diverse catering-settings (consument triggeren om gezonder en duurzamer te eten, met een haalbare prijszetting en gebruik van lokale en seizoensgebonden producten, rekening houdend met succesfactoren en drempels, en zorgen voor advies en actieve ondersteuning van instellingen)

De uitvoeringsperiode van projecten van EIP-samenwerking is maximaal twee jaar en gaat ten vroegste in op 1 januari 2024 en ten laatste op 1 juli 2024. Voor de oproep 2023 is in totaal 2,2 miljoen euro voorzien. Een project indienen kan tot en met vrijdag 15 september 2023 via het e-loket.

Meer info

Via de linken hieronder vind je meer info over deze EIP-oproep. In bijlage vind je eveneens een presentatie over deze EIP-oproep.

 

Annexes :