13.06.2023

Webinar: wat zal zwerfvuil jouw voedingsbedrijf kosten?

Events door Fevia

Elk bedrijf dat huishoudelijke verpakkingen op de markt brengt, zal moeten bijdragen aan de zwerfvuilkosten. Om je te helpen de kosten beter in te schatten, organiseert Fevia samen met Fost Plus op 13 juni om 9.30 uur hierover een webinar. Schrijf je hieronder in.

 

De EU-richtlijn inzake Single Use Plastics verplicht bedrijven die bepaalde soorten kunststofverpakkingen op de markt brengen, bij te dragen in de kosten van het opruimen van zwerfvuil, het legen van openbare vuilnisbakken en bewustmaking. De drie gewesten van het land werken aan de omzetting van deze richtlijn in een interregionaal akkoord. Hoewel het totaal bedrag  dat bedrijven zullen moeten betalen nog niet bekend is, staat één ding vast: alle bedrijven die verpakkingen op de markt brengen zullen een speciale vergoeding moeten betalen.

In de afgelopen maanden zijn binnen Fost Plus basisbeginselen en een methodologie ontwikkeld om de totale kosten toe te rekenen aan de verschillende soorten verpakkingen die op de markt worden gebracht. Deze methodologie is uitvoering besproken met de leden van de werkgroep CoPack van Fevia en voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Er werd rekening gehouden met alle vragen en opmerkingen. Antwoorden op vragen werden geformuleerd.

Om alle voedingsbedrijven te informeren over deze principes van verdeling en de impact die dit zal hebben op je onderneming, organiseert Fevia samen met Fost Plus een webinar toegankelijk voor alle voedingsbedrijven op 13 juni van 9u30 tot 11u.

Tijdens dit webinar zal Lieven Capon van Fost Plus in detail uitleggen hoe de verdeling van de afvalkosten over de verschillende soorten verpakkingen tot stand is gekomen. Zo kan je de gevolgen voor jouw bedrijf inschatten in termen van de totale kosten die bedrijven die huishoudelijke verpakkingen op de markt brengen zullen moeten betalen.

Praktische informatie

  • De webinar zal tweetalig Frans/Nederlands zijn, zonder vertaling.
  • De webinar is uitsluitend toegankelijk voor voedingsbedrijven.
  • De webinar is volledig gratis.

Schrijf je nu in via onderstaand formulier