Bodem

Net zoals het water, de lucht of de biodiversiteit, is de bodem een belangrijke natuurlijke hulpbron. De bodem is essentieel voor landbouw en dus onrechtstreeks ook voor de voedingsindustrie. Industriële terreinen kunnen ook historische verontreiniging bevatten. Voedingsbedrijven die op dergelijke terreinen actief zijn, moeten de nodige stappen ondernemen om de bodem te saneren.

Nieuws

Onderwerpen