Verminder de koolstofvoetafdruk van je grondstoffen met Soil Capital

13.09.2023

Het Belgische bedrijf Soil Capital legt zich al 10 jaar toe op een urgente missie: landbouwers begeleiden bij de regeneratie van hun gronden. Op die manier willen ze een duurzaam antwoord bieden op de actuele klimaatproblematieken en de levensvatbaarheid van het agrovoedingssysteem op lange termijn garanderen. Dankzij regeneratieve landbouw – een landbouwmodel dat de natuurlijke vruchtbaarheid van de bodem herstelt en koolstof in de bodem opslaat – kunnen we voeding produceren met zorg voor de planeet.

CO2 in de kiem smoren

Soil Capital pakt de wortel van het probleem aan door de uitstoot bij de landbouwers te verminderen. Boeren die deelnemen aan hun programma, starten met een eerste meting van hun koolstofvoetafdruk. Daarna reiken ze hen tools aan om hun uitstoot jaarlijks verder te verminderen door te sleutelen aan hun landbouwpraktijken. De boeren ontvangen een koolstofcertificaat per ton CO2 die ze minder uitstoten, als bewijs dat ze hun uitstoot verminderen én dat ze regeneratieve en agro-ecologische praktijken toepassen die beter zijn voor het ecosysteem. Dat kunnen ze op vijf verschillende manieren bekomen:

  1. Synthetische meststoffen vervangen door organische
  2. Grondbewerking beperken door bv. minder te ploegen
  3. De bodem tijdens de winter op een gestructureerde manier bedekken en de fotosynthese verderzetten en zo koolstof in de bodem te integreren
  4. Teeltrotatie toepassen 
  5. Teeltgebieden introduceren 

Via ‘insetting’ werken ze aan projecten die de uitstoot van de waardeketen reduceren. Ze stellen oplossingen voor om ‘scope 3 emissies’ te verminderen. Scope 1 en 2 zijn alle emissies van bedrijven die gekoppeld zijn aan hun directe of indirecte energieverbruik, en scope 3 zijn de emissies van hun leveranciers. Soil Capital maakt het dus mogelijk om de uitstoot van leveranciers in de agrovoedingsindustrie te verminderen. Via dit systeem kunnen voedingsbedrijven grondstoffen kopen die een veel lagere of gunstigere koolstofimpact hebben op de planeet. Stel, een brouwer wil bier op de markt brengen. Dan moet die producent de uitstoot van alle leveranciers in rekening brengen, inclusief de landbouw. Aangezien de landbouw goed is voor tot wel 80% van de uitstoot van het eindproduct, kunnen we op die manier de impact verminderen van de voeding die we produceren.

Duurzame schakel

Soil Capital creëert duurzame connecties en fungeert als link tussen voedingsbedrijven en boeren. Bedrijven kunnen zich tot hen richten wanneer ze nieuwe, regeneratieve bronnen zoeken. Dat kunnen ze doen door samen te werken met hun boeren en met de lokale toeleveringsketens of door de koolstofcertificaten van de boeren te kopen die de koolstofvoetafdruk van hun grondstoffen zullen verminderen. Chuck de Liedekerke (CEO Soil Capital): “Samen met de bedrijven kijken we naar wat het potentieel is voor het verminderen van hun scope 3 dankzij landbouw. Dat kan heel snel, omdat we veel boeren hebben die al volgens deze aanpak werken. Vanaf het begin kunnen we vaak al interessante oplossingen voorstellen aan bedrijven.”

Boeren leren landbouwgrondstoffen duurzamer te produceren, wat ook voor voedingsbedrijven cruciaal is. Op die manier wil Soil Capital bijdragen aan de transformatie van de toeleveringsketen en zo de algemene voedingsindustrie duurzamer maken. Door te werken aan een veerkrachtiger landbouwsysteem in zijn geheel, kunnen we de aanvoer van alle voedingsbedrijven verzekeren. En die aanpak krijgt respons bij de landbouwers.

Vandaag werken ze samen met meer dan duizend boeren, wat goed is voor zo’n 300.000 hectare landbouwgrond in België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Deze boeren hebben tijdens de afgelopen drie jaar samen 150 duizend ton CO2-equivalent vermeden of opgeslagen, wat overeenkomt met de uitstoot van 15.000 Belgische auto's. Ze hopen in de toekomst nog verder te groeien: “10% van onze boeren zijn Belgisch, met 5.000 ton CO2 op ongeveer 5.000 hectare. We groeien en het doel is echt om te blijven werken met boeren in België en met Belgische bedrijven.” (Macha Bertrand, Head of Sales)

Een groene toekomst

“Ik denk dat het onvermijdelijk is dat de landbouw zal moeten decarboniseren als we de voedingssystemen die we vandaag de dag kennen in stand willen houden”, stelt Chuck de Liedekerke (CEO Soil Capital). Door de klimatologische omstandigheden worden de kosten voor de productie of levering van grondstoffen te hoog. Als we niets doen, zal dit een probleem vormen. Dat is de realiteit waarmee we geconfronteerd worden.

Europa is zich bewust van deze evolutie en spant zich in om meer te reguleren en zo bedrijven aan te sporen om zich hierop voor te bereiden. Vanaf volgend jaar moeten bedrijven hun scope 1, 2 en 3 emissies rapporteren (CSRD). Daarnaast willen ze met de CSDDD-richtlijn bedrijven dwingen om hun toeleveringsketen onder de loep te nemen, wat betekent dat ze een scope 3 moeten hebben. We stellen ook een derde trend vast, namelijk dat veel bedrijven zelf doelstellingen hebben gesteld via de Science Based Targets Initiative (SBTI) om hun uitstoot tegen 2030 tot nul of 30% terug te brengen. 30% van alle bedrijven ter wereld heeft zich hiervoor geëngageerd, wat enorm is. Onze raad aan voedingsbedrijven is om er vooral op tijd aan te beginnen, want het kost veel tijd om de hele toeleveringsketen te veranderen.

Benieuwd naar welke voedingsbedrijven er al actie ondernemen? Ontdek hier alle Belgische bedrijven die zich engageren voor een groenere toekomst.

Door als voedingsbedrijf een beroep te doen op Soil Capital, reageer je ten eerste op reële klimaatproblemen die uiteindelijk de kosten zullen doen stijgen. Ten tweede verzeker je jouw bevoorrading en ten derde speel je in op een marktopportuniteit. Zo zal er een markt ontstaan met twee types producten: de producten met en de producten zonder aandacht voor hun koolstofuitstoot. En daaruit zullen zowel consumenten als beleidsmakers kunnen kiezen. Proactief nadenken over hoe je product er in de toekomst zal uitzien vormt dus eveneens een economische opportuniteit. Bovendien kan je de Belgische boeren en hun producten zelf gaan bekijken, en kan je zelf ontdekken hoe je leverancier werkt en het verschil ter plekke aanschouwen. 

Soil Capital werkt samen met partners, coöperaties en verenigingen, en maakt zo deel uit van een collegiaal ecosysteem dat boeren helpt om hun praktijken te veranderen. Zo bouwen CultivAé en Regenacterre mee aan het Belgische ecosysteem van de toekomst. Ze zetten deze Belgische voedingsbedrijven al in beweging: AB InBev, Iscal Sugar, Cargill en Royal Canin (Mars).