Meldingsplicht

Elke schakel in de voedselketen moet het FAVV onmiddellijk inlichten wanneer hij van oordeel is of redenen heeft te denken dat een product schadelijk kan zijn voor de gezondheid van mens, dier of plant. Laboratoria en certificeringsorganismen moeten ook aan deze regel voldoen, zie koninklijk besluit betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen. Voor de meldingsplicht in de voedselketen zijn er nog verdere modaliteiten, zoals specifieke meldingslimieten voor bepaalde parameters.

Nieuws

Pers