Fipronil: systeem van autocontrole werkt 

08.08.2017

Voedselveiligheid domineert de voorbije dagen het nieuws omwille van de mogelijke besmetting van eiproducten met het middel fipronil. Voor FEVIA blijft voedselveiligheid - terecht - prioriteit nummer één. We stellen vast dat het Belgische systeem van autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid zijn werk doet. De federatie van de voedingsindustrie blijft de situatie nauwgezet opvolgen en informeert haar leden maar benadrukt dat in België geproduceerde voedingsproducten met eieren veilig zijn en blijven.

Ons land trok lessen uit het verleden en installeerde een systeem om de voedselveiligheid te bewaken dat veel landen vandaag als een voorbeeld beschouwen. Dat systeem van autocontrole, waarbij bedrijven zelf controles uitvoeren, die op hun beurt gecontroleerd worden door het FAVV, bewijst vandaag zijn waarde.

Het voedselagentschap blokkeerde onmiddellijk de verdachte bedrijven en bracht de voedingsbedrijven die mogelijk besmette eiproducten aankochten op de hoogte. Pas indien analyses aantonen dat de verdachte producten/grondstoffen veilig zijn kunnen voedingsbedrijven ze gebruiken als ingrediënten.

De besmetting met fipronil is het gevolg van fraude. Deze stof mag niet in de voedselketen terecht komen. Tegen de daders van deze inbreuk moet daarom actie ondernomen worden. Wij begrijpen van het FAVV dat de voedselveiligheid in ons land niet in gevaar is gebracht door deze besmetting. Daarom vragen wij alle partijen om vertrouwen te hebben in het voedselagentschap en om geen bijkomende maatregelen te eisen van klanten of leveranciers.

FEVIA blijft in nauw contact met het FAVV, volgt op de voet welke maatregelen voedingsbedrijven kunnen en moeten treffen, en brengt haar leden hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

De federatie van de voedingsindustrie roept op om te midden de commotie de kalmte te bewaren, de blik op de feiten te houden en prioriteit te geven aan het borgen van de voedselveiligheid.