Traceerbaarheid

Het koninklijk besluit van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen vereist dat elke exploitant een product door alle stadia van productie, verwerking en distributie kan traceren en volgen.

Nieuws

Pers