Kwaliteit Belgische voedingsproducten wereldwijd erkend

27.11.2013

Een strenge aanpak van fraudeurs moet voorkomen dat dit kwaliteitsimago aangetast wordt !

Het opstellen van een Europees rapport over voedselfraude wordt door sommigen aangegrepen om de indruk te wekken dat zowat met alle voedingsproducten constant gefraudeerd wordt. De realiteit is dat de Belgische voedingsindustrie toonaangevend is op vlak van kwaliteit en voedselveiligheid. Dit mag niet in het gedrang komen door fraude en de Belgische Voedingsindustrie steunt dan ook het pleidooi voor strengere straffen voor fraudeurs.

Lees hieronder het persbericht.