Doelstelling 17

Meer gerecycleerd materiaal in PET-drankverpakkingen

Met 50% gerecycleerde materialen in PET-drankverpakkingen tegen 2025, willen we koploper zijn in Europa op het gebied van integratie van gerecycleerd materiaal in verpakkingen.
PDF-pictogram Download PDF fiche (354.55 KB)

Wat is onze doelstelling richting 2025?

Tegen 2025 willen we het percentage aan gerecycleerde materialen in PET-drankverpakkingen verhogen tot 50%. Het gaat hier om het gemiddelde percentage gerecycleerd polyethyleentereftalaat (PET) in drankverpakkingen die op de Belgische markt in omloop zijn.

We beperken ons tot PET aangezien de introductie van gerecycleerde materialen in PET-flessen een technologie is die goed beheerst en gecontroleerd wordt. Zo houden we ook alle aspecten rond voedselveiligheid onder controle. Daarnaast zoeken we een methodiek die ons toelaat om op een betrouwbare manier de effectieve hoeveelheid gerecycleerd PET op te volgen.

Hoe willen we die doelstellingen bereiken?

  • Via Fost Plus zorgen we ervoor dat nog meer gerecycleerd PET, dat geschikt is voor contact met voedingsproducten, op de markt wordt gebracht.
  • We investeren in nieuwe verpakkingslijnen om het gebruik van gerecycleerd materiaal mogelijk te maken.
  • We ontwikkelen innovaties op het vlak van chemische recyclage binnen projecten waar Flanders' FOOD aan meewerkt. Chemische recyclage moet toelaten om nog meer PET-verpakkingen te recycleren tot materiaal dat geschikt is voor contact met voedingsproducten. Deze innovatieprojecten verlopen in samenwerking met onder meer Catalisti, de Speerpuntcluster Chemie en Kunststoffen. Drankenbedrijven investeren in die nieuwe innovatietechnieken.

Waar staan we vandaag?

De cijfers zullen komen uit het jaarverslag van Fost Plus, de erkende Belgische organisatie die instaat voor de promotie, coördinatie en financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijke verpakkingen.

Op basis van door Fost Plus verzamelde gegevens, zullen PET-flessen die in België op de markt worden gebracht in 2021 35% gerecycleerd PET bevatten. Dit percentage is in 2022 gestegen tot 41%.

Wat doen we concreet als sector?

  • Als onderdeel van haar accreditatie voor de periode 2019-2024 moet Fost Plus ervoor zorgen dat ten minste 25% van de ingezamelde plastic flessen tot nieuwe plastic flessen gerecycleerd wordt.
  • Fost Plus financiert de bouw van de eerste geïntegreerde recyclagefabriek voor PET in België.
  • Drankenbedrijven gaan concrete engagementen aan om het percentage gerecycleerd materiaal in PET-verpakkingen te verhogen, en creëren zo een markt voor de recyclage.

Wat hebben wij gedaan sinds de lancering van de roadmap?: 

  • De laatste jaren was de uitdaging  om voldoende gerecycleerd PET te krijgen tegen een betaalbare prijs. Voor bedrijven is de situatie bijzonder kritiek. De acties zijn er dan ook op gericht om in heel Europa het inzamelingspercentage van plastic flessen te verhogen om voldoende volume te garanderen. Bovendien vragen de Europese federaties om de betrokken bedrijven de mogelijkheid te geven om een bevoorrechte toegang te krijgen tot gerecycleerd PET.
  • In januari 2022 organiseerde Fevia in samenwerking met Polymatters een webinar over de verwerking van gerecycleerde materialen in kunststoffen. Meer dan 100 deelnemers volgden dit webinar.
  • In 2023 startte het recyclagebedrijf Filao in Courcelle met haar activiteiten. PET-flessen die via de blauwe zak worden ingezameld, gaan naar deze fabriek. Het contract met Fost Plus, stelt dat het gerecycleerde PET hergebruikt moet worden in flessen die in België op de markt worden gebracht.
  • Het project rond digitaal statiegeld heeft onder andere als doel om meer flessen in te zamelen om op die manier de hoeveelheid aan gerecycleerd PET beschikbaar in België te verhogen.