Naar een globaal duurzaam voedingssysteem

Het voedingssysteem, waarin de voedingsindustrie een essentiële schakel is, staat voor een aantal grote en belangrijke uitdagingen. Om deze uitdagingen aan te gaan, bestaat er één enkele oplossing: het systeem moet in zijn geheel duurzamer worden. De Belgische voedingsindustrie biedt hiervoor concrete antwoorden in haar duurzaamheidsverslag.  

Bovendien is de consument vragende partij voor voedingsproducten die specifieke kenmerken hebben: biologisch en lokaal, vanuit de korte keten en voortvloeiend uit eerlijke handel. Veel Belgische voedingsbedrijven bieden dergelijke producten reeds aan aan hun klanten. Meer dan 60% van de verwerkte grondstoffen in België zijn ook afkomstig van Belgische bodem. Een duaal beleid tussen “duurzame” en “niet-duurzame” producten lost de algemene problemen waarmee het Belgisch voedselsysteem geconfronteerd wordt, niet op. Een gesegmenteerde aanpak is niet voldoende. Alle voedingsproducten (vers of verwerkt, lokaal of van verderaf, vanuit een korte of langere keten, van dierlijke of plantaardige oorsprong,…) moeten duurzamer worden. Tijdens de vorige legislatuur, maakte Fevia, samen met andere partners uit de keten, een aanzet voor de globale aanpak naar een duurzaamheidssysteem. In dat kader is een open communicatie noodzakelijk, die het volledige duurzaamheidsaspect van het Belgische voedingssysteem belicht. Kijk maar naar het Ierse “Origin Green”,  hun nationaal duurzaamheidsprogramma.   

Ontdek het duurzaamheidsverslag van de Belgische voedingsindustrie op www.fevia-duurzaamheid.be 

Wat vragen we van beleidsmakers?

Federaal/regionaal 

  • Voorrang geven aan en het ondersteunen van een globale aanpak voor een duurzaam voedingssysteem. Dit in samenspraak met alle actoren uit de voedselketen via initiatieven als “d’Avenir” of “De Voedingsketen Verduurzaamt”.  
  • De Waalse en Vlaamse duurzame voedingssystemen in de kijker zetten via de promotieorganen VLAM of Apaq-W.   
  • Het ondersteunen en faciliteren van initiatieven van de verschillende schakels uit de keten, om samen te evolueren naar een duurzamer voedselsysteem. 
  • Het ondersteunen van specifieke productontwikkelingen, zoals biologische producten, om het aanbod beter af te stemmen op de vraag.  
  • De criteria opnemen in het lastenboek om het hele systeem naar meer duurzaamheid te laten evolueren.

Vlaanderen

Het opstellen van het transversaal plan “duurzame voedingssystemen” die de gehele voedingsketen omvat en wordt gedragen door alle schakels in de keten. Het plan moet voorvloeien uit het geleverd werk in het kader van “De Voedingsketen Verduurzaamt”.

Wallonië

Op basis van “De leidraad naar een duurzaam voedingssysteem in Wallonië” een volwaardig plan opstellen, met de doelstellingen van D'Avenir eraan gekoppeld, zodat het hele systeem kan evolueren naar meer duurzaamheid.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

In het kader van de Good Food-strategie een pijler « voedselverwerking » ontwikkelen waarin wordt toegezien op het behoud van de verwerkende industrie in Brussel.