Belgian Pork Group investeert in export en duurzaamheid

23.02.2021

De coronacrisis, de varkenspest en handelsbeperkingen... Geef toe, redenen genoeg om als vleesbedrijf moeilijk het licht aan het einde van de tunnel te zien. Of net wel? Je kan het tij ook keren en je volledig richten naar de toekomst, zoals Belgian Pork Group doet: “2020 was een moeilijk jaar. Toch kijken we optimistisch vooruit, anticiperen we op de toenemende kwaliteitseisen en voorzien we daarom 112 miljoen euro aan duurzame investeringen voor de komende 5 jaren”, vertelt CEO Jos Claeys.  

Een piek in het binnenland, een daling daarbuiten

Belgian Pork Group is een netwerk van 7 Belgische vleesbedrijven en is daarmee de grootste slacht- en versnijdingsgroep in België. Ze versnijdt karkassen tot vleesproducten die je als consument terugvindt in de supermarkt. Belgian Pork Group levert ook aan andere vleesproducenten, die zij vervolgens verder verwerken tot paté, salami of gehakt voor bereide maaltijden.

Tijdens de coronacrisis steeg de vraag naar varkensvlees in eigen land. “De Belg sloeg massaal aan het koken en herontdekte varkensvlees. Onze productie moest een versnelling hoger schakelen tijdens de hamsterperiode”, zegt CEO Jos Claeys.

 

In het buitenland scoorde het vlees helaas minder goed: “2 op de 3 varkens die we slachten, zijn bestemd voor het buitenland. In de provincie Luxemburg werd vorig jaar varkenspest vastgesteld bij een aantal everzwijnen. Hierdoor besliste China om een embargo op te leggen voor Belgisch varkensvlees, met alle gevolgen van dien”.

 

China, een belangrijke en unieke afzetmarkt

Gelukkig verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie voor Diergezondheid ons land vrij van varkenspest. Nu is het nog even wachten op definitieve vergunningen, maar de pijlen wijzen alvast in de goede richting. Want voor Belgian Pork Group is China een belangrijke afzetmarkt. China is namelijk het land dat het meeste varkens produceert, maar komt er niet alleen met haar eigen productie en importeert daarom van andere varkensbedrijven. Belgian Pork Group levert er onder andere varkenskoppen, -poten en -oren, want nergens anders geraken ze die onderdelen kwijt.

112 miljoen euro aan investeringen

Belgian Pork Group keert de rug naar 2020, en kijkt vooruit. “We kijken optimistisch naar de toekomst en blijven investeren. Niet alleen omdat we groeien, maar ook omdat de veiligheidsnormen steeds strenger worden. Dat is een voorwaarde waar we aan moeten voldoen, om onze exportvergunningen te krijgen,” aldus Jos Claeys.

Wat staat er dan precies op de planning? Belangrijke upgrades in de snijzalen in de sites van Aubel en Wijtschate, een volledige heropbouw van de snijzaal in Westrozebeke, een optimalisatie van de koelcellen  en een uitbreiding van de snelkoelinstallaties. Met het oog op de heropstart van de activiteiten naar China, werd geïnvesteerd in de bestaande site in Gent, waar de nodige renovaties worden gedaan. “Op deze manier staan we ervoor garant dat we voldoen aan de laatste eisen op vlak van hygiëne en kwaliteit”, luidt het.

Actief verder werken aan water- en energiebesparing

De vleesverwerker blijft ook verder werken aan water- en energiebesparing. De doelstelling is om tegen 2025 het waterverbruik op haar sites met minstens 50% te reduceren. Op de productiesite in Meer wordt een unieke samenwerking opgezet met een nabijgelegen tomatenkwekerij, waarbij zowel overtollig regenwater, restwarmte als elektriciteit (via een zonnepanelenpark) op een efficiënte manier wordt ingezet in haar bedrijfsvoering.

Belgian Pork Group investeert in export en duurzaamheid

Verder wordt elektriciteit vaker op de sites zelf opgewekt. In 2020 vond de installatie plaats van een zonnepanelenpark van 6000m², en drie warmtekrachtkoppeling-installaties staan in voor de productie van elektriciteit en warmte dat wordt gebruikt in de productie.