Benoeming van een nieuwe onafhankelijke voorzitter versterkt het Ketenoverleg

Fabienne Lahaye
03.10.2017

Het Ketenoverleg van de Agrovoeding is een belangrijk zelfregulerend initiatief dat via dialoog zorgt voor meer begrip tussen de ketenpartners en een betere bescherming van de vele kleinere voedingsbedrijven. Deze vrijwillige aanpak werd onlangs nog versterkt met een verfijning van de procedure en de benoeming van Georges Hanot als de nieuwe externe voorzitter.

Het Belgisch Ketenoverleg van de agrovoedingssector werd opgericht door FEVIA samen met de andere sectorvertegenwoordigers voor beter begrip en meer samenwerking tussen de partners van de agro-voedingsketen (toelevering, landbouw, voedingsindustrie, handel en distributie).  Als gevolg van uiteenlopende economische belangen, volatiele prijzen en onevenwichtige machtsposities, kunnen spanningen ontstaan in de commerciële relaties tussen de operatoren van de keten. Om zo’n situatie te beheersen en een goede onderlinge samenwerking te stimuleren, onderschrijven bedrijven van het ketenoverleg een Gedragscode voor faire relaties tussen aanbieders en kopers.

Het Ketenoverleg schakelde onlangs een versnelling hoger, met onder meer een verfijning van de procedure voor behandeling van geschillen en een oproep voor de aanstelling van een deskundige externe voorzitter. Zo werd begin september de heer Georges Hanot benoemd als nieuwe onafhankelijke voorzitter om de opvolging van de gedragscode in goede banen te leiden. Georges Hanot is expert in geschillenregeling via bemiddeling en founding partner van het bedrijf Con-Sent ADR. In de komende weken zal hij intakegesprekken voeren met de verschillende betrokken organisaties. Er volgt nog een event om de nieuwe aanpak voor te stellen aan de bedrijven en aan de geïnteresseerde politici.

Tijdens onderhandelingen rond bijvoorbeeld prijzen of in tijden van crisis kunnen bedrijven soms het gevoel krijgen dat het spel oneerlijk gespeeld wordt. Zo krijgen volgens een enquête van FoodDrinkEurope, 96% van de voedingsbedrijven vroeg of laat te maken met oneerlijke handelspraktijken. De financiële impact ervan, en dan vooral op KMO’s, kan investeringen en innovaties belemmeren. Om gezamenlijke problemen en uitdagingen te bespreken, zal het Ketenoverleg de partijen vrijwillig rond de tafel brengen om samen via dialoog tot akkoorden te komen.

België is met het Ketenoverleg en de Gedragscode op Europees vlak een voorloper en bewijst dat een structurele dialoog wetgeving overbodig kan maken. Deze maatregelen bevestigen het vrijwillig engagement van de ketenpartners om op een verantwoorde manier samen te werken aan duurzame oplossingen waarin iedereen zich kan vinden.

Voedingsbedrijven die vermoedelijk oneerlijke handelspraktijken ervaren, kunnen terecht bij FEVIA of deze aankaarten via de website www.supplychaininitiative.be.

Volg het thema Agrovoedingsketen en het onderwerp Eerlijke B2B handelspraktijken om op de hoogte te blijven van alle laatste nieuwtjes