Bijkomende verstrengde maatregelen tegen coronavirus

13.10.2020

Het coronavirus verspreidt zich volop in onze samenleving. Om die verspreiding in te dijken nemen zowel de federale regering, de Brussels Hoofdstedelijke Regering alsook enkele lokale overheden en provincies bijkomende maatregelen. Daarbij wordt de horeca zwaar getroffen en geldt in sommige provincies een avondklok. Een attest voor essentiële verplaatsingen wordt opnieuw aangewezen in die provincies. 

1. Federale maatregelen

De nieuwe regering kondigde op 7 oktober verstrengingen aan, die zijn ondertussen vertaald in het aangepaste ministerieel besluit

Concreet geldt sinds 9 oktober: 

  • Sluitingsuur cafés: 23.00 uur
  • Cafés, kantines en andere drankmogelijkheden: maximum 4 personen per tafel, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen
  • Telewerk sterk aanbevolen, meerdere dagen per week
  • Nauwe contacten: beperking tot maximum 3 nauwe contacten per maand. Een nauw contact is een contact dichter dan anderhalve meter zonder mondmasker.
  • Privé-bijeenkomsten thuis: maximum 4 personen, met respecteren veilige afstand of mondmasker indien niet mogelijk
  • Niet-georganiseerde samenscholingen buiten: maximaal 4 personen, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen
  • Extra inspanningen op het vlak van sensibilisering en handhaving opdat deze maatregelen overal worden toegepast.
  • Aanstelling Pedro FACON als COVID-19 commissaris. Hij zal worden bijgestaan worden door mevr. Carole SCHIRVEL, adjunct-COVID-19 commissaris. 

Deze maatregelen vormen de ‘nationale sokkel’. In de provincies waar de situatie ernstiger is  moet de gouverneur verdere maatregelen voorstellen, in overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken en de COVID-19 commissaris. Onder meer de provincies Waals Brabant en Luxemburg alsook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest namen bijkomende maatregelen. 

De horeca is sterk geïmpacteerd door de maatregelen. Ook voedingsbedrijven die leveren aan de horeca zijn getroffen. Fevia pleit er dan ook bij de bevoegde ministers voor om de voedingsindustrie dringend op te nemen in de lijst van getroffen sectoren. Zo willen we ervoor zorgen dat alle getroffen bedrijven uit onze sector opnieuw beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid overmacht corona. Daarnaast pleiten we ervoor dat de maatregelen die genomen worden, gebaseerd zijn op wetenschappelijke en statistieke gegevens. 

2. Lokale maatregelen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nam vervolgens bijkomende strengere maatregelen. Alle cafés en andere drankgelegenheden zijn daardoor voor een maand gesloten. Verder nemen verschillende lokale overheden bijkomende maatregelen, zo sluiten in Leuven en Vilvoorde ook de restaurants om 23h. 

Daarnaast beslisten de provincies Waals Brabant en Luxemburg om een avondklok in te voeren van 01.00 uur ‘s nachts tot 06.00 uur ‘s ochtends. Alleen verplaatsingen voor dringende medische hulp, voor bijstand aan kwetsbare personen, om zich van en naar het werk te begeven, in het kader van een buitenlandse reis of omwille van overmacht, zullen nog toegestaan zijn.

Meer en meer lokale overheden nemen dus verstrengde maatregelen op vlak van verplaatsingen. Opdat werknemers kunnen aantonen dat zij op weg zijn van en naar het werk, is het mogelijk aangewezen om hen een attest te bezorgen. Een voorbeeldattest vind je hier.