Brasserie Lefebvre en haar circulaire denken

16.12.2022

Brasserie Lefebvre is een familiebedrijf dat al 146 jaar bestaat. Ze heeft een veertigtal mensen in dienst en exporteert ongeveer 75% van haar productie naar meer dan 50 landen. Al zes generaties lang denkt de brouwerij globaal, maar handelt ze lokaal. Als verantwoordelijke, Belgische economische speler werkt ze aan de verdere verduurzaming van de keten.

Unplugged bier: een lokale samenwerking

Met Céline en Paul Lefebvre als zesde generatie aan het hoofd, maakt de brouwerij een nieuwe start.

Paul: “We wilden onze kennis, ervaring, knowhow en creativiteit gebruiken om iets nieuws te brouwen. Zo lanceerden we onze nieuwe reeks ‘Unplugged’ bieren. Achter het gamma schuilt een mooie samenwerking met lokale spelers uit de voedingsindustrie zoals Belgomalt en Cultivae.”

De gerst is afkomstig van de coöperatieve Cultivae en vertrekt vanuit een regeneratieve landbouw, waarbij de bodem centraal staat. Ze beperkt de verwerking van landbouwgewassen en legt twee ton koolstof vast per bebouwde hectare. Na het brouwen van het bier gaat de mout in de vorm van bierdraf, een restproduct bij het brouwen van bier, naar de plaatselijke boerderijen. Het bierdraf wordt daar gebruikt als veevoeding.

De korianderbessen die de brouwerij gebruikt voor verschillende bieren, komen ook voort van regeneratieve landbouw. Deze bessen zijn het resultaat van de bestuiving door de bijen van Beelgium. De imkerij levert momenteel een deel van de honing die wordt gebruikt voor de productie van ons vlaggenschipbier ‘Barbãr’. Céline: “We willen deze mooie lokale initiatieven uitbreiden naar al onze grondstoffen. Zo creëren we samen, met al onze partners, waarde voor de hele voedselketen.”

Circulariteit eerst

Brasserie Lefebvre voert een milieubeleid dat zich baseert op afvalpreventie, ecodesign, circulariteit en de productie van groene energie. Het bedrijf deed de laatste 5 jaar dan ook forse investeringen. Paul: “De meest opvallende en recente investeringen, zijn de bouw van een waterzuiveringsinstallatie, de overschakeling op gas ter vervanging van stookolie en het plaatsen van zonnepanelen. Met die zonnepanelen kunnen we 20% van ons elektriciteitsverbruik dekken.”

Het bedrijf zet ook in op 100% herbruikbare verpakkingen. Ze beschikt over een eigen stock leeggoed en de nodige reinigings- en controleapparatuur. Om zoveel mogelijk draagvlak te creëren voor haar milieubeleid, richtte het bedrijf vier werkgroepen op. Céline: “Zo creëren we een bewustwording bij ons team, maar ook bij onze leveranciers.”

Futureproof loopbanen uitbouwen

Het uitbouwen van werkbaar werk en waken over de gezondheid en veiligheid van het personeel: deze waarden staan voorop in het familiebedrijf. Ze geeft de voorkeur aan langetermijncontracten om zo onzekere werkgelegenheid terug te dringen. Ook stagiairs zijn welkom: zo kunnen jongeren al proeven van het professionele leven en maakt de brouwerij gebruik van hun aanbevelingen op basis van hun externe kijk op het bedrijf.

Met een jaarlijks opleidingsplan biedt de brouwerij elke Food Hero de kans om zijn of haar vaardigheden te verfijnen en daar een opleiding voor te volgen. Patrick: “Tot slot willen we onze organisatiestructuur verbeteren en nemen we daarom deel aan het “WIFI-project” van opleidingsfonds Alimento. WIFI staat voor ‘Workplace Innovation in the Food Industry’. Onze ambitie is dat iedereen een evenwicht vindt tussen het beheersen van zijn of haar taken en het controleren ervan.”