De stem van de voedingsindustrie: van de regeringsvormingen tot de groene transitie

02.07.2024

Wat eten we morgen? Vanuit die vraag wil de voedingssector het voortouw nemen om met consumenten, ketenpartners en andere stakeholders samen te werken aan een duurzaam voedingssysteem. Daarvoor hebben we nood aan een daadkrachtig beleid: een duidelijke boodschap die Fevia onder andere deelde in de media.

Op naar een daadkrachtig beleid voor een bloeiende industrie?

De cijfers liegen er niet om: Belgische voedingsbedrijven, waarvan 95% kmo's, zijn zwaar getroffen door recente crisissen die hun rentabiliteit en concurrentiekracht op de proef stelden. En ze zijn nog niet uit de gevarenzone. We roepen onze toekomstige regeringen op om onze bedrijven te steunen en te werken aan een echt industrieel beleid dat het Belgische ecosysteem, de lokale verankering en de concurrentiekracht van onze sector versterkt.

Trends | ‘Dringend gezocht: politieke daadkracht voor een veerkrachtige industrie’
Trends | Sectorfederaties leggen hun toekomstpact industrie voor aan Diependaele, Mahdi en Depraetere
L’Avenir | Formation du gouvernement wallon: Bouchez-Prévot à l'écoute des droits humains, de l'environnement et de la précarité
Gondola | "Voedingsindustrie is het jaar slecht begonnen" 
Knack | Automatische loonindexering vreet winsten van voedingsbedrijven op 
La Libre | Formation flamande - Un trio Diependaele-Depraetere-Mahdi pour deux semaines de consultations Formation flamande

Conventions Carbone

Waalse voedingsbedrijven omarmen de groene transitie. Door de toetreding van de ‘Convention Carbone’, verbinden 68 bedrijven zich ertoe om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, duurzamere praktijken toe te passen en actief bij te dragen aan de strijd tegen klimaatverandering.

La Libre | Les acteurs de l’innovation attendent le futur gouvernement wallon de pied ferme