Deze week in de media

23.01.2018

Wekelijks vatten we voor u samen hoe de stem van de Belgische voedingsindustrie in de media aan bod kwam. Ontdek hieronder de meest markante quotes. 

Audiovisuele media

RTBF: On n'est pas des pigeons ! Dates limites de consommation : bien les gérer pour éviter le gaspillage - maandag 22 januari

In de strijd tegen voedselverlies spelen houdbaarheidsdata op voedingsproducten een belangrijke rol. In deze reportage licht Fevia toe wat het verschil is tussen "houdbaar tot uiterlijk..." en "tenminste houdbaar tot..." en hoe fabrikanten met een houdbaarheidsdatum de kwaliteit van hun producten verzekeren aan consumenten.

Print media*

De Morgen: We moeten nog beter leren recycleren - vrijdag 19 januari

Fevia-woordvoerder Nicholas Courant verklaart in dit artikel hoe de Belgische voedingsindustrie streeft naar duurzame verpakkingen. Via innovatieve toepassingen en door verpakkingen te gebruiken in strijd tegen voedselverlies. En uiteraard door jaarlijks 100 miljoen bij te dragen aan de blauwe zak.

Le Soir: Le juste prix pour les fermiers d’ici - donderdag 18 januari

Het Waalse Collège des Producteurs wil met het labelproject "Prix juste producteur" de consument verzekeren dat landbouwers een correcte vergoeding ontvangen. Ook Fevia is betrokken in de denkoefening rond eerlijke handelsrelaties in de keten. 

Online media

Gondola: Zeven gemeenten sluiten zich aan bij Statiegeld Alliantie - dinsdag 16 januari

De Statiegeld Alliantie wil ook in België statiegeld invoeren op petflessen en blikjes. Fevia herinnert eraan dat de verpakkende industrie overeenkomsten heeft afgesloten met ministers Schauvliege in Vlaanderen en Di Antonio in Wallonië, waarbij de sector een aanzienlijk bedrag vrijmaakt om via een brede aanpak het zwerfvuilprobleem ten gronde aan te pakken.

*Wegens auteursrechten is het Fevia niet toegestaan om artikels te delen.