Deze week in de media

05.06.2018

Wekelijks vatten we voor u samen hoe de stem van de Belgische voedingsindustrie in de media aan bod kwam. Ontdek hieronder de meest markante quotes.

Statiegeld

De Standaard | Filmpje tegen statiegeld krijgt volle laag | dinsdag 5 juni

Trends | De slag om het statiegeld | donderdag 31 mei

De meningen over de invoering van statiegeld blijven verdeeld. De Belgische voedingsindustrie herhaalt dat het niet a priori tegen statiegeld is. Alleen vertrekt men in België niet van een leeg blad. Met de ophaling en recyclage van de blauwe PMD-zak bestaat er namelijk al een performant systeem. Om de strijd tegen zwerfvuil aan te pakken, zijn Fevia en Fost Plus voorstander van een integrale aanpak, met een uitbreiding van de blauwe PMD-zak naar alle plastic verpakkingen, sensiblisering en een betere infrastructuur.

Fipronil

L'Echo | L'Afsca perquisitionnée pour son rôle dans le fipronil | woensdag 30 mei

In een opvolgingsartikel over de Fipronilcrisis werd Fevia's standpunt aangehaald, waarin de Belgische voedingsindustrie herhaalt dat het autocontrolesysteem destijds correct werkte.

*Wegens auteursrechten is het Fevia niet toegestaan om artikels te delen.