Deze week in de media

13.08.2019

Wekelijks vatten we voor u samen hoe de stem van de Belgische voedingsindustrie in de media aan bod kwam. Ontdek hieronder de meest markante quotes.

Hernieuwbare energie

Tegen 2030 moet de Europese Unie minstens 32 procent van haar energie uit hernieuwbare bronnen halen. Ook de voedingsindustrie heeft als één van de grootste industrieën van ons land hierin een rol te spelen. Belgische voedingsbedrijven dragen hun steentje bij om België en Europa groener te maken via hernieuwbare energie. Bovendien is er nog ruimte voor verbetering, maar niet ten koste van hun groei. Fevia pleit daarom voor een goed energiebeleid, dat ook rekening houdt met haar kleinere energie-intensieve bedrijven.

Vilt | Rol voor voedingsindustrie in hernieuwbare energie | 6 augustus

Nieuwe economische cijfers Belgische voedingsindustrie

Neuwe cijfers van GfK bevestigen dat Belgen steeds vaker voeding en dranken in het buitenland aankopen, gemiddeld 9 keer per jaar. Fevia trekt meer dan ooit aan de alarmbel en roept de volgende regeringen opnieuw op om komaf te maken met de opeenstapeling van accijnzen en taksen die producten in ons land duurder maken en onze eigen economie schade toebrengen.

La Meuse | L’alimentaire, premier employeur industriel wallon | 9 augustus

La Vanguardia | Llenar el carrito en el extranjero, cada vez más habitual para los belgas | 7 augustus

*Wegens auteursrechten is het Fevia niet toegestaan om artikels te delen.