Dien een projectvoorstel in voor de Europese innovatiepartnerschappen

04.03.2024

Wil je als voedingsbedrijf graag een nieuw product, dienst, proces of techniek testen? Wil je een innovatieve samenwerking doorheen de agrovoedingsketen ondernemen of voorbereiden? Dien dan tegen 30 april een projectvoorstel in voor de Europese innovatiepartnerschappen.

Het Agentschap voor Landbouw en Zeevisserij doet een oproep om voorstellen voor EIP-projecten in te dienen. Aanvragen voor projecten in de volgende categorieën zijn mogelijk:

  • EIP-innovatie: projecten beogen het ontwikkelen en testen van nieuwe producten, diensten, processen of technieken. De maximale subsidie per project bedraagt 100.000 euro
  • EIP-samenwerking: in deze projecten worden innovatieve samenwerkingen tussen landbouwers en/of andere actoren rond economische, ecologische of sociale doelen gerealiseerd. Dat kan gaan over nieuwe wijzen van vermarkten, het gezamenlijk realiseren van bepaalde milieudoelstellingen zoals water- of energiebesparing, biodiversiteit, … De maximale subsidie per project bedraagt 150.000 euro
  • EIP-samenwerking voorbereiding: indien de operationele groep voor de creatie van een innovatieve samenwerking nog niet duidelijk is en het samenwerkingsverband nog uitgediept moet worden, of indien het essentieel is om een samenwerkingsverband te formaliseren vooraleer een volwaardig EIP-Samenwerkingsproject kan ingediend worden, kan hiertoe een voorbereidingstraject aangewend worden. De maximale subsidie per project bedraagt 40.000 euro

Uitvoeringsperiode

De uitvoeringsperiode van projecten EIP-Innovatie en EIP-Samenwerking is maximaal twee jaar en gaat ten vroegste in op 1 oktober 2024. De projecten kunnen uiterlijk tot 31 maart 2027 lopen.

Over welk thema’s kan jouw project gaan?

In principe is er voor elke categorie ruimte voor projecten met een onderwerp naar keuze. Belangrijk om te weten is dat een deel van de subsidies zullen worden toegekend aan projecten met bepaalde thema’s:

  • EIP-innovatie: een deel van de subsidies gaan naar projecten rond reductie van broeikasgasemissies
  • EIP-samenwerking en EIP-samenwerking voorbereiding: een deel van de subsidies gaan naar projecten met thema’s als samenwerking in de eiwitketen en valorisatie van nevenstromen.

Meer uitleg over hoe je kan deelnemen vind je op de website van het agentschap landbouw & zeevisserij