Exporteer je naar India? Breng FAVV op de hoogte!

08.11.2022

De Indiase overheid gaat de registratie verplichten van bedrijven betrokken bij de productie van goederen uitgevoerd naar India, en dit vanaf 1 februari 2023. Deze registratie betreft zuivelproducten, vlees, vleesbereidingen, vleesproducten, eipoeder en zuigelingvoeding.

De Indiase overheid heeft het FAVV gevraagd om haar een lijst te bezorgen van de betrokken bedrijven, waarvan de producten al uitgevoerd worden of waarvan de producten in de toekomst zullen worden uitgevoerd. De registratie van de bedrijven bij de Indiase overheid zal gebeuren door het FAVV.

Wens je opgenomen te worden op deze lijst? Meld je bij het FAVV!

Bedrijven worden verzocht zich kenbaar te maken bij het FAVV. Dien jouw gegevens in via jouw sectorfederatie (voor degenen die aangesloten zijn bij een federatie), of rechtstreeks aan de Dienst Internationale Zaken van het FAVV (voor de anderen – pccb.s4@favv-asfca.be). 

De deadline voor het indienen is 25 november.

Het registratieformulier vind je terug op de website van het FAVV. 

Deze info is afkomstig uit een FAVV Newsletter. Om op de hoogte te blijven over zaken met betrekking tot import - export abonneren geïnteresseerden zich best rechtstreeks op deze FAVV Newsletter.