FEVIA Vlaanderen en FIT slaan de handen in elkaar om export van Vlaamse voeding te boosten

03.10.2017

FEVIA Vlaanderen heeft een structurele samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Flanders Investment & Trade (FIT), het Vlaamse agentschap voor internationaal ondernemen. Door de overeenkomst zullen beide partners nog nauwer samenwerken om de export van Vlaamse voedingsproducten te stimuleren.

Blijven groeien dankzij export

Als Vlaamse voedingsbedrijven zijn we ambitieus op vlak van export: we willen onze positie in onze buurlanden bestendigen en verder groeien in de verre export, oa naar groeikampioenen China en de VS. Op die manier willen we als sector onze jaarlijkse groei van 5% aanhouden.

Voor die export is FIT een belangrijke partner. FIT en FEVIA Vlaanderen zullen met dit partnerschap de kennis en tools rond internationaal ondernemen van Vlaamse voedingsbedrijven verder versterken, zodat zij hun internationale ambities waar kunnen maken.

FEVIA Vlaanderen en FIT werken samen om de exportinspanningen van Vlaamse voedingsbedrijven te ondersteunen, onder andere met:

  • acties op voedingsbeurzen, zoals volgende week op ANUGA in Keulen
  • buitenlandse activiteiten, zoals de missie naar Vietnam onder leiding van minister-president Bourgeois in maart 2018
  • infosessies rond afzetmarkten en regelgeving

Focussector in de Vlaamse internationaliseringsstrategie

Jan Vander Stichele, voorzitter van FEVIA Vlaanderen, en Claire Tillekaerts, gedelegeerd bestuurder van FIT, ondertekenden de overeenkomst op 3 oktober 2017 tijdens een officiële ceremonie in het Errerahuis in Brussel. Vlaams minister-president Geert Bourgeois was hierbij aanwezig en bekrachtigde de versterkte samenwerking. Het partnerschap is ingebed in ‘Vlaanderen versnelt!’, de internationaliseringsstrategie van de Vlaamse economie.

Voeding is één van de vijf focussectoren in deze internationaliseringsstrategie. En met goede reden: de Vlaamse voedingsindustrie is de onbetwiste sterkhouder binnen de Vlaamse industrie, en een belangrijke werkgever met 3.300 bedrijven en 160.000 directe en indirecte jobs. De sector blijft bovendien groeien, in de eerste plaats dankzij de export van voeding en dranken. Maar liefst de helft van de omzet van Vlaamse voedingsbedrijven -20 miljard euro in 2016- komt uit export. FEVIA Vlaanderen zet samen met haar leden en partners de kwaliteit, diversiteit en innovatie van onze voeding internationaal in de kijker met het promotiemerk “Food.be – Small country. Great food.”.

In goed gezelschap

Niet alleen FEVIA Vlaanderen zal nauwer gaan samenwerken met FIT. Ook 16 andere ondernemersorganisaties, kamers van koophandel, federaties en clusters ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst met FIT om de internationalisering van Vlaamse bedrijven een versnelling hoger te schakelen.

Deze structurele partnerschappen gelden voor de periode 2017-2021. Ze overstijgen de eerdere projectmatige samenwerking en zijn gebaseerd op een gelijk verdeelde cofinanciering tussen de partners en FIT. Jaarlijks vindt een evaluatie plaats van vooraf bepaalde kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s). Zo kan de impact van de samenwerking gemeten worden.