Halverwege het lerend netwerk due diligence: 7 zaken die we al onthouden

16.05.2022

“Sustainability due diligence” is voor enkelen al een bekend begrip maar voor velen nog “onbekend en onbemind”. Daar willen we met het Lerend netwerk Due Diligence verandering in brengen! Ben je benieuwd naar wat de deelnemers van het lerend netwerk al bijgeleerd hebben? Lees het hieronder.

Sustainability due diligence – het proactief opsporen en aanpakken van risico’s voor milieu en mensenrechten doorheen de waardeketen – is een hot topic, maar waarom eigenlijk? Er is een nieuw wettelijk kader op komst: de nieuwe Corporate Sustainability Due Diligence richtlijn en Corporate Sustainability Reporting richtlijn kunnen op termijn een impact op jouw organisatie hebben. Daarom is het belangrijk om goed voorbereid te zijn. Due diligence is echter meer dan een juridische verplichting. Het creëert commerciële opportuniteiten in een markt waarin duurzaamheid steeds belangrijker wordt. En in tijden van toenemende internationale onzekerheid biedt het opportuniteiten om te werken aan een duurzamere leveranciersrelatie, en en aan meer veerkrachtige toeleveringsketens .

De eerste vraag die bedrijven zich stellen is: “Hoe pak je dit nu concreet aan?”. De bedoeling van de 5 workshops binnen het lerend netwerk is om de bedrijven te wapenen met de juiste tools en kennis om hun eigen due diligence plan op te stellen. Halverwege het lerend netwerk kunnen de deelnemers zich al beter voorstellen wat due diligence nu eigenlijk is en wat er van hen verwacht kan worden. De deelnemers hebben geleerd:

  1. Na te denken en vertrouwd te worden met de begrippen due diligence, supply chain, risico’s etc.
  2. Risico’s te identificeren en te begrijpen (zowel voor mens als milieu) en waar die zich in de waardeketen bevinden.
  3. Te leren werken met de verschillende tools om informatie te verzamelen.
  4. Deze verschillende risico’s te prioriteren en te kiezen op welke ze willen focussen.
  5. Welke maatregelen of acties ze moeten nemen om deze risico’s tegen te gaan.
  6. Wat de voor- en nadelen zijn van mogelijke systemen voor risicobeheersing, zoals audits, certificatie en een leveranciersdialoog.
  7. Stil te staan bij de vraag naar "leverage": welke invloed heb je om andere actoren in je keten aan te zetten tot actie? En hoe kan je deze leverage vergroten, bijvoorbeeld via collectieve actie?

Voor de derde workshop waren er ook 2 interessante sprekers uitgenodigd: IDH (The Sustainable Trade Initiative) en het convenant voedingsmiddelen. Zij legden uit hoe ze omgaan met due diligence, en hoe ze bedrijven kunnen ondersteunen. Ook kwam een Nederlands bedrijf getuigen over hun weg naar een meer transparante toeleveringsketen (in dit geval zoethout) en welke acties zij daarvoor ondernemen.

Interessant om te weten is dat Sustenuto en HIVA-KU Leuven ook werken aan een toolbox due diligence specifiek voor de voedingssector, die door het leerproces van de bedrijven in het lerend netwerk gevoed wordt. Deze toolbox moet een praktische gids vormen voor onze voedingsbedrijven om zelf aan de slag te kunnen gaan met due diligence. Meer informatie volgt in de komende maanden, dus verlies zeker onze nieuwsbrief niet uit het oog!

Heb je interesse om je alsnog in te schrijven voor de volgende workshops van het lerend netwerk, of om in contact te komen met de experts? Stuur dan een e-mail naar md@fevia.be.