Heeft uw bedrijf een hart voor biodiversiteit? Geïnteresseerd om de biodiversiteitspledge te ondertekenen?

23.11.2016

In december vindt de wereldconferentie biodiversiteit plaats in Cancun. Daarbij zal een “pledge” rond bedrijven en biodiversiteit bekendgemaakt worden. Ook uw bedrijf kan die ondertekenen.

De Conventie Biologische Diversiteit, die opgesteld werd door de UNEP (United Nations Environmental Program) is in werking getreden in 1993. De bedoeling is het bewaren van de biodiversiteit, het duurzaam gebruik ervan en een eerlijke verdeling van de voordelen van genetische hulpbronnen.

In dat kader vindt op 2-3 december 2016 een mondiale conferentie rond biodiversiteit plaats in Cancun, Mexico. In de marge van deze conferentie, tijdens het Business and Biodiversity Forum 2016, zal ook een pledge bekend gemaakt worden rond bedrijven en biodiversiteit.

De UNEP vraagt aan bedrijven om deze biodiversiteitspledge te ondertekenen. De vraag werd ons ook specifiek voorgelegd door het departement LNE van de Vlaamse Overheid. De andere overheden in België zijn echter eveneens betrokken in het biodiversiteitsverhaal. Er is geen formele verplichting verbonden aan de ondertekening, maar het ondertekenen wordt wel gezien als een krachtig signaal ter ondersteuning.

In bijlage kan u de biodiversiteitspledge vinden, voorafgegaan door een formele uitnodiging vanuit de UNEP.

Bijlages: