Je afvalwater laten gebruiken voor irrigatie? Verkrijg je grondstofverklaring ook in 2022 eenvoudig via Fevia

24.06.2022

Net zoals vorige jaren vroeg Fevia een generieke grondstofverklaring aan bij de Vlaamse overheid, waardoor voedingsbedrijven hun afvalwater eenvoudiger ter beschikking kunnen stellen voor irrigatie. Ben je geïnteresseerd om hier gebruik van te maken? Ontdek hier hoe.  

Voedingsbedrijven kunnen hun gezuiverd afvalwater aanbieden voor irrigatie, bijvoorbeeld in de landbouw of bij openbaar groen, en zo anderen uit de nood helpen wanneer er watertekorten zijn. Om gezuiverd afvalwater te kunnen aanbieden aan derden, heb je als voedingsbedrijf echter een grondstofverklaring nodig. Dit betekent een administratieve procedure die tijd in beslag neemt.

Twee jaar geleden ging Fevia Vlaanderen in dialoog met de betrokken administraties (VMM en OVAM) en werd een administratieve vereenvoudiging uitgewerkt. Concreet werd een generieke grondstofverklaring afgeleverd aan Fevia, die door individuele bedrijven kon gebruikt worden.

Ook dit jaar, 2022, vroeg en verkreeg Fevia Vlaanderen een dergelijke grondstofverklaring. De grondstofverklaring is geldig voor afvalwater van voedingsbedrijven dat gebruikt wordt voor irrigatie in land- en tuinbouw en openbare groenvoorziening. 

Bedrijven die van de generieke grondstofverklaring gebruik willen maken, kunnen die na eenvoudige registratie bekomen bij Fevia. Zowel leden als niet-leden van Fevia kunnen deze bekomen. Het eigenlijke gebruik van de grondstofverklaring is wel aan voorwaarden gebonden. Zo moeten bijvoorbeeld de nodige analyses gebeuren vooraleer het water kan aangeboden worden.

Het registratieformulier voor deze grondstofverklaring en bijkomende informatie vind je hier terug