Ketenroadmap Voedselverlies in Vlaanderen is halfweg

02.05.2018

De voedingsketen en Vlaamse overheid werken samen tegen voedselverlies via een 60 tal acties in het kader van de Ketenroadmap 2015-2020. De Vlaamse Regering keurde het 3e voortgangsrapport goed, dat een overzicht geeft van de lopende initiatieven.

De Ketenroadmap Voedselverlies werd in 2015 gelanceerd door de Vlaamse Regering, Boerenbond, Fevia Vlaanderen, Comeos Vlaanderen, Unie Belgische Catering, Horeca Vlaanderen, Unizo, Buurtsuper.be en OIVO (voor de consumentenorganisaties). De partners streven samen naar een vermindering van de voedselverliezen met 15% tegen 2020. Afgaand op de nulmonitoring voedselverlies van 2017 zou het voedselverlies in Vlaanderen daardoor tegen eind 2020 met ruim 136.000 ton moeten dalen.

Het voortgangsrapport 2017 - het 3e al - geeft een overzicht van de activiteiten die in 2017 liepen. Dit rapport werd op 16 maart 2018 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Een greep uit de activiteiten: opleidingen en vorming, onderzoek naar technologische innovatie, awards, tips voor bedrijven,... Het Forum Voedselverlies van november 2017 liet toe om nog een aantal nieuwe, bijkomende acties op touw te zetten: rond catering, verlies van brood, gekke groenten en fruit en selectieve inzameling in de horeca. 

In 2019 komt er een tussentijdse monitor met een kwantitatieve tussentijdse stand van zaken. 

Meer informatie kan u vinden op de website www.voedselverlies.be, waar u een persbericht, het voortgangsrapport met de realisaties van 2017 en een overzicht met goede voorbeelden kan terugvinden.