Kilometerheffing: uitbreiding onderworpen wegennetwerk in Vlaanderen

31.10.2017

Om sluipverkeer tegen te gaan worden 6 extra gewestwegen belast. FEVIA stelt dat dit niet mag leiden tot een “sluipende” belastingverhoging.

Het onderworpen wegennet wordt uitgebreid met de volgende 6 wegen:

N14     Vanaf (de kruising met) R16 - (de kruising met) E34
N35     Deinze – Tielt
N35     Pittem (de kruising met N50) - (de kruising met) N330
N42     Vanaf (de kruising met) N8 - grens met Wallonië
N43     Vanaf (de kruising met) R8 - (de kruising met) R4
N73      Heppen – Kinrooi (kruising met de N762)

Sluipverkeer

De Vlaamse regering kwam tot deze beslissing nadat uit een interne studie was gebleken dat het sluipverkeer op deze 6 wegen tot 20% en meer was toegenomen. Uit dezelfde studie blijkt er ook op andere wegen extra verkeer te zijn, maar daar is nog verder onderzoek nodig.

Mag niet leiden tot sluipende belastingverhoging

FEVIA waarschuwt dat het belasten van extra wegen net kan leiden tot sluipverkeer op andere wegen. Indien deze wegen op hun beurt weer worden belast, zal het niet lang duren voor elke weg in Vlaanderen wordt belast.

De kilometerheffing kost het transport van voeding en dranken nu al ruim 150 miljoen euro per jaar. Dit kost jobs, omzet en investeringen in België. Bij elke uitbreiding moet dus rekening worden gehouden met de concurrentiepositie van de Vlaamse (voedings)bedrijven. Het uitsluiten van de havens en bijna alle gewestwegen uit het onderworpen wegennet was een belangrijke en terechte toegift aan de sector die zoveel als mogelijk behouden moet blijven.

Met het uitbreiden van het onderworpen wegennet moet uiterst voorzicht worden omgesprongen. In geen geval mag het stelselmatig toevoegen van wegen leiden tot een sluipende verhoging van de belastingfactuur voor de bedrijven actief in Vlaanderen.

Verschil EURO 5 en EURO 6

Ter herinnering, in het Vlaams decreet over de kilometerheffing is voorzien dat er vanaf 1 januari 2018 een verschil komt in de tarifering van EURO 5 en EURO 6 vrachtwagens. Er komt dus sowieso al een factuur richting de bedrijven. Reden te meer om terughoudend te zijn met het uitbreiden van het onderworpen wegennetwerk.