MB voorziet attest/bewijs voor niet-telewerkers

01.11.2020

Sinds 2 november is België in een verstrengde lockdown. Het ministerieel besluit dat de regels vastlegt, is ondertussen verschenen. Niet-essentiële winkels sluiten, de sociale contacten worden strikt beperkt. Op vlak van werk is telewerk verplicht. Waar dat niet mogelijk is, is het naleven van de maatregelen rond social distancing noodzakelijk. Bovendien is een attest of een bewijs nodig voor werknemers die niet kunnen telewerken.

Telewerk verplicht - attest voor niet-telewerkers

  • Telewerk is verplicht bij alle ondernemingen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.
  • Als telewerk niet kan worden toegepast, voer je als bedrijf, in overleg met interne overlegorganen, een beleid gebaseerd op de generieke gids en sectorgids. Dat beleid dient om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.  Belangrijk hierbij is ook de informatie, opleiding en communicatie naar de werknemers en de tijdige informatie aan alle derden die in je bedrijf komen.
    De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk publiceerde vrijdag een nieuwe versie van de generieke gids, het is nu aan de sectoren om te bekijken hoe ze hun sectorgids daarop afstemmen. We houden je op de hoogte.

Ondanks de aankondiging bij de persconferentie, voert het MB geen algemene mondmaskerplicht in op de werkvloer. Het voeren van het beleid rond social distancing is cruciaal. We geven nog mee dat mondmaskers een rol kunnen spelen in het beperken van de hoog-risicocontacten op de werkvloer. Als lid van Fevia lees je hier meer.

  • Fysieke teambuildings zijn verboden
  • Bovendien bezorg je aan de medewerkers die niet kunnen telewerken een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.
    Opgelet: De sociale inspectie controleert het naleven van de verplichting tot telewerk en kondigt aan bijzonder veeleisend te zullen zijn opdat werkgevers actief meewerken in de strijd tegen de pandemie en dus zoveel mogelijk telewerken toelaten (bijvoorbeeld ook al is dit maar één dag in de week mogelijk). Voor sommige functies, zoals functies direct gelinkt aan productie, is duidelijk dat telewerk niet kan, daar zal geen discussie zijn. Maar als de werkgever de regels bewust niet correct toepast, zullen er PV’s worden opgesteld, ook in de essentiële sectoren, en aan Justitie worden overgemaakt.
    De sociale inspectie krijgt individuele klachten van werknemers die menen dat hun functie kan worden uitgeoefend via telewerk, maar wiens werkgever dit weigert. De sociale inspectie kondigt aan ook deze dossiers actief te onderzoeken.

 Als lid van Fevia vind je hier een voorbeeldattest. Dat attest is hetzelfde als het attest dat we in het voorjaar aanraadden voor noodzakelijke verplaatsingen. Dat attest bevat nl ook een vermelding dat telewerk niet mogelijk is.

Bedrijfskantines open

Anders dan aangekondigd in het persbericht van vrijdag, mogen bedrijfskantines wel open blijven. Het MB bepaalt nl. dat de grootkeukens en eetzalen voor verblijf-, school-, leef- en werkgemeenschappen onder strikte voorwaarden open kunnen blijven.

Niet essentiële winkels sluiten

Vanaf 2 november sluiten niet essentiële winkels, zij kunnen hun activiteiten wel verderzetten via levering of via een systeem op afspraak om vooraf bestelde goederen in open lucht op te halen, met naleving van de minimale regels.  Het ministerieel besluit lijst de essentiële winkels op die kunnen openblijven, voor zover ze in hoofdzaak essentiële goederen aanbieden, en dit enkel voor het aanbieden van deze goederen:

1° de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels; (opm. Alle voedingswinkels mogen dus open blijven, zonder onderscheid naar type voeding of dranken, dus ook bv chocolatiers, koffiebranders, slagerijen, kaaswinkels,  wijnhandelaars en kruideniers,…);
2° de winkels voor verzorgings- en hygiëneproducten (bijvoorbeeld drogisten);;
3° de dierenvoedingswinkels;
4° de apotheken;
5° de kranten- en boekenwinkels;
6° de tankstations en de leveranciers van brandstoffen;
7° de telecomwinkels, met uitsluiting van winkels die enkel accessoires verkopen;
8° de winkels voor medische hulpmiddelen;
9° de doe-het-zelfzaken;
10° de tuincentra en boomkwekerijen;
11° de bloemen- en plantenwinkels;
12° de groothandels bestemd voor professionelen, maar enkel ten gunste van deze laatsten;
13° de gespecialiseerde detailhandelszaken die kledingstoffen verkopen;
14° de gespecialiseerde detailhandelszaken die breigarens, handwerken en fournituren verkopen;
15° de winkels voor schrijf- en papierwaren.

Deze ondernemingen en verenigingen kunnen slechts geopend zijn voor het aanbieden van essentiële goederen om een geharmoniseerd speelveld ten opzichte van gespecialiseerde ondernemingen die moeten sluiten na te streven. De essentiële goederen betreffen het klassieke hoofdaanbod van bovenstaande winkels. Meubels, tuinmeubels, barbecuetoestellen, groot keukengerei, mobiele verwarmingstoestellen, decoratieartikelen (met uitsluiting van kaarsen), multimedia, elektro, speelgoed, kleding, schoeisel, telecomaccessoires, juwelen, lederwaren, sportartikelen, en dergelijke vallen niet onder essentiële goederen. De niet-essentiële goederen moeten in de geopende inrichtingen ontoegankelijk worden gemaakt voor het publiek of worden afgeschermd. Deze goederen kunnen enkel na bestelling worden geleverd of opgehaald aan de buitenzijde van de winkel.
Doe-het-zelf-zaken mogen enkel materialen (inclusief gereedschap) verkopen om werken uit te voeren in huis of in de tuin. Gespecialiseerde winkels zoals verfwinkels en tegelwinkels mogen openblijven. Badkamerwinkels, keukenwinkels, etc. moeten hun winkel en toonzaal sluiten maar kunnen verder werken via afhaal en levering.
Er wordt individueel gewinkeld of met maximum één andere persoon van hetzelfde huishouden of waarmee men een duurzaam nauw contact onderhoudt. Een volwassene kan de minderjarigen van hetzelfde huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding, vergezellen.
Bovendien gelden strikte regels rond social distancing.

De markten die in hoofdzaak essentiële goederen aanbieden mogen enkel plaatsvinden voor het aanbieden van deze goederen onder strikte voorwaarden.
Jaarmarkten, brocantemarkten, rommelmarkten, kerstmarkten en winterdorpen zijn verboden.

Verlengde herfstvakantie - opvang en tijdelijke werkloosheid overmacht

Samen met de verstrengde lockdown, verlengde het overlegcomité de herfstvakantie tot 15 november. Gemeenten en scholen organiseren vaak opvang, sowieso voor werknemers uit essentiële sectoren. Daarnaast kunnen werknemers met opvangproblemen ook tijdens de verlengde herfstvakantie beroep doen op tijdelijke werkloosheid overmacht.

Als Fevia-lid vind je een voorbeeldattest voor kinderopvang in een essentiële sector en meer informatie over tijdelijk werkloosheid overmacht omwille van opvangproblemen op www.fevia.be/coronavirus.

Je vindt hier het ministerieel besluit. Wij volgen dit van nabij op, en vragen een pragmatische houding op vlak van het attest voor niet-telewerkers, zeker in de eerste dagen. Daarnaast blijven we hameren op een begeleidend pakket van socio-economische maatregelen. We houden je op de hoogte. Mail uw vragen naar coronavirus@fevia.be.