PepsiCo helpt tegen toenemende droogte in West-Vlaanderen

15.02.2023

PepsiCo Veurne is één van de grootste productielocaties voor chips in Europa. Helaas kampt West-Vlaanderen de laatste zomers met grote droogte. Daarom investeert PepsiCo Veurne in de optimalisering van waterverbruik, het opvangen en hergebruiken van hemelwater en van het vocht in de aardappelen en slimme real time monitoring. Alle waterprojecten samen zijn goed voor een investering van ongeveer 7,5 miljoen euro.

Nieuwe aardappelrassen, irrigatie en monitoring 

De productieketen start bij de aardappelteler. Door de uitzonderlijke droogte doorheen de laatste jaren, bleef de aardappelopbrengst per hectare ondermaats. In samenwerking met aardappeltelers neemt PepsiCo een aantal initiatieven om beter in te spelen op watertekorten. Zo ontwikkelt het aardappelvariëteiten die beter tegen droogte kunnen en doet het pilootprojecten met irrigatie. Ook werkt het met een app die de groei van de aardappelgewassen en de beregening nauwlettend opvolgt. 

8 keer minder leidingwater

Ook in de productievestiging pakt PepsiCo haar waterverbruik aangepakt. Tegen 2030 wil het bedrijf nog maar 0,4 liter leidingwater gebruiken per kilogram afgewerkt product. Tegen 2025 moet al het leidingwater dat niet wordt hergebruikt, gecompenseerd worden door investeringen in waterbeheer in nabijgelegen natuurgebieden. Vandaag verbruikt de productievestiging op jaarbasis bijna 500 miljoen liter water (gezuiverd en leidingwater).  

Wanneer het gaat over leidingwater, verbruikt de fabriek 6% van de totale hoeveelheid leidingwater die in de regio (de helft van de Westhoek) wordt afgenomen of 3,5 liter leidingwater per kilogram chips. Om de doelstelling tegen 2030 te behalen moet dat verbruik dus met een factor 8 naar beneden. PepsiCo Veurne stelt daarom een ambitieus actieplan op met drie pijlers:  

1. Regenwater wordt drinkwater  

Samen met een aantal partners start PepsiCo met de aanleg van een nieuw waternet om afval- en hemelwater te verzamelen, te zuiveren en te hergebruiken in plaats van het in de riolering te laten wegstromen. PepsiCo vangt zo per jaar circa 35.000 m³ of 11 olympische zwembaden hemelwater van de eigen daken op. Het nieuwe waternet voor de site van ongeveer 50 hectare beschermt bovendien het aangrenzende natuurreservaat en draagt bij aan een grotere biodiversiteit. Het gaat om het grootste project rond duurzaam waterbeheer in België en het grootste in het subsidieprogramma ‘Proeftuinen droogte 2021’ van de Vlaamse overheid. 

2. Hergebruik van vocht in de aardappelen  

Een aardappel bestaat voor 2/3 uit water en een beetje schil. Met een condensor vangt PepsiCo tijdens het productieproces de waterdamp uit de aardappelen op. Dat gecondenseerde water zuivert het bedrijf vervolgens voor hergebruik. De vestiging bespaart zo ongeveer 120.000 liter water per dag.  

3. 10% waterbesparing dankzij monitoring  

Ten slotte meten de teams in de fabriek voortdurend het waterverbruik op de productielijnen, door middel van software die gebruik maakt van sensoren en artificiële intelligentie. Dit bracht de laatste 2 jaar een waterbesparing op van meer dan 10%.   

Aanvullen wat niet wordt hergebruikt  

PepsiCo stelt ook als doel dat in hoog water risicogebieden al het water dat niet wordt hergebruikt tegen 2025, minimaal 100% moet gecompenseerd worden door investeringen die het water in de omgeving terug aanvullen. PepsiCo startte in 2019 een samenwerking met Natuurpunt om te investeren in het verbeteren van het waterbeheer in West-Vlaamse natuurgebieden.  

In de Blankaart en de Uitkerkse Polder leggen ze een systeem aan van grachten en greppels waarbij het overstromingswater bij hoge waterstanden tot diep in het grasland wordt geleid, in plaats van versneld afgevoerd naar de IJzer. Het project leidt tot meer natte gronden, wat goed is voor de biodiversiteit en voor recreatie. Tot nu toe werd zo al 120.000 m³ water terug aangevuld.   

Ontdek meer over onze gerelateerde thema's: 
Concurrentiekracht
Meer bite-size nieuwtjes van onze bedrijven: 
food.be snacks