Quarantaine en testing: periode aangepast

20.10.2020

Je vernam het mogelijk al in de media: de periode van quarantaine en de procedure van testing zijn opnieuw aangepast. Sciensano publiceerde daarvoor zonet een nieuwe richtlijn. Fevia blijft ijveren voor een efficiënte aanpak van testing en tracing. Daarbij reiken we bovendien de hand uit naar de politiek om onze bedrijven als partner te zien in die testing en tracing met daarbij een grotere rol voor de arbeidsarts alsook het inzetten van sneltests.

Verlenging van quarantaine

Het coronavirus is aan een forse opmars bezig. Om die opmars te stoppen, nam het overlegcomité strenge maatregelen. Bovendien blijkt de testcapaciteit te beperkt om alle hoog-risicocontacten te testen. Daarom past Sciensano de procedure rond quarantaine en testing opnieuw aan, alvast voor de periode van 21/10/2020 tot 15/11/2020: asymptomatische hoog-risicocontacten worden niet meer getest, maar moeten 10 dagen in quarantaine. Daarmee stijgt de quarantaine opnieuw van 7 dagen naar 10 dagen.
De werknemer die in quarantaine moet en geen telewerk kan verrichten, ontvangt een quarantaine-attest en bijhorende uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid.

Beperk hoog-risicocontacten

De verlenging benadrukt opnieuw het belang om het aantal hoog-risicocontacten te beperken, zowel in de privésfeer als op het werk. Op het werk geven we hiervoor nogmaals volgende tips:

Preventieve maatregelen

Om de verspreiding van het virus binnen het bedrijf te beperken zijn een aantal preventieve maatregelen belangrijk:

 • Opmaak en evaluatie intern beleid
 • Aanduiden verantwoordelijke en duidelijke afspraken: eenheid van commando en eenheid van communicatie
 • Informatie, opleiding en communicatie intern ten aanzien van de werknemers, externen op de werkvloer en interne overlegorganen. Ook externe informatie en communicatie naar de lokale overheid, zoals de burgermeester, zijn belangrijk. Zorg voor eenheid van communicatie,  voor 1 aanspreekpunt dus. 
 • Verantwoordelijkheid, controle en sancties op niet naleving. O.a. bij invoeren mondmasker, correct dragen mondmasker (mond en neus bedekt)
 • Vermijd zoveel mogelijk hoog-risicocontacten tussen werknemers

Beperk hoog-risicocontacten op de werkvloer

Het is belangrijk om op de werkvloer de hoog-risicocontacten (of nauwe contacten) te beperken. Zo vermijd je dat verschillende werknemers in quarantaine moeten als 1 werknemer positief test. Een hoog-risicocontact van een werknemer die een positieve test aflegt, heeft op een van volgende situaties contact gehad met die werknemer:

 • Cumulatief contact van minstens 15 minuten binnen een afstand van <1,5 m, zonder correct gebruik van een mondmasker (neus en mond volledig bedekkend) door één van beide personen.
  Ter info: Volledige scheiding door plexiglas wordt niet gezien als cumulatief contact. En voortaan wordt dus ook het correct dragen van een mondmasker in rekening gebracht.
 • Een persoon die direct fysiek contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt.
 • Een persoon die in direct contact is geweest met excreties of lichaamsvloeistoffen van een COVID-19 patiënt, zoals tijdens het zoenen en mond-op-mond beademing, of contact met braaksel, stoelgang, slijmen, enz..
 • Een persoon die door de "Coronalert" applicatie werd geïdentificeerd als een nauw contact.
 • Een persoon die meer dan 15 minuten samen met een COVID-19 patiënt heeft gereisd, in eender welk transportmiddel, zittend binnen twee zitplaatsen (in eender welke richting) van de patiënt, tenzij alle betrokkenen correct een mondmasker droegen.
 • Een reiziger die terugkeert uit een rode zone waar hij of zij meer dan 48 uur heeft verbleven en waarbij het zelfbeoordelingsformulier een hoog risico aangeeft, volgt dezelfde procedure als een hoog-risico contact.

Wat als een werknemer positief test op het coronavirus? Als Fevia-lid lees je meer in ons draaiboek.

Fevia pleit voor efficiënte strategie voor testing en tracing

De procedure van testing en tracing is cruciaal in de aanpak van deze crisis en het beperken van de verspreiding van het virus.  Het is ook uiterst belangrijk in het vrijwaren van de voedselproductie en aldus de voedselbevoorrading. Fevia pleit dan ook voor een verbetering van die strategie en reikt de hand uit. Onze bedrijven kunnen absoluut een rol spelen hierin door:

 • de rol van de arbeidsarts te verhogen in de strategie. Dat ontlast bovendien de huisartsen.
 • inzet van terugbetaalde (snel)tests in onze bedrijven.

We richten hiervoor een schrijven aan het kabinet van minister van volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, alsook de bevoegde instanties.