Stijgende productiekosten: is het glas half vol of half leeg?

07.06.2022

Afhankelijk van het feit of je aan de optimistische dan wel aan de pessimistische kant staat, zullen de laatste ontwikkelingen op het gebied van de productiekosten anders uitvallen. Enerzijds heeft de FAO-index van de voedselprijzen in mei immers zijn (lichte) daling voortgezet (-1,4% in de afgelopen twee maanden). Anderzijds ligt deze index over de eerste vijf maanden van 2022 nog steeds bijna 20% boven het gemiddelde niveau in 2021. Hetzelfde geldt voor aardgas: -19,6% in de periode van maart tot mei 2022, maar een stijging met bijna 400% tussen de gemiddelde prijzen van 2021 en 2022 (januari-mei). De vraag is natuurlijk of het glas de komende maanden zal vullen of legen.

Voedingsgrondstoffen: +23%

  • De FAO-index van de voedingsprijzen is in mei zeer licht gedaald (-0,6%) ten opzichte van april, maar ligt nog steeds 22,8% hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. De daling in mei was van de FAO-index vooral te wijten aan een daling van de subindexen voor plantaardige oliën en zuivelproducten, gecombineerd met een kleinere daling van het prijsindexcijfer voor suiker. Daarentegen zijn de prijsindexcijfers voor granen en vlees gestegen.
  • In april 2022 is het Belgische indexcijfer van de producentenprijzen voor voeding met 22,4% gestegen ten opzichte van maart 2021.

Energie: gasprijzen nog steeds hoog, maar iets lager

  • In mei is de gemiddelde prijs van een barrel ruwe olie opnieuw boven de grens van 110 dollar gestegen (6,5% meer dan de vorige maand). Op jaarbasis zijn de prijzen van ruwe olie met 66% gestegen.
  • Nadat de gasprijs in maart, na de Russische inval in Oekraïne, een recordhoogte bereikte ($42/MMbtu, of ongeveer $145/MWh), is hij in mei verder blijven dalen. Met $30/MMbtu is deze prijs niettemin bijna tweemaal zo hoog als de gemiddelde prijs in het jaar 2021.

Lonen: verwachte indexatie van 7,50%

  • De lonen in de voedingsindustrie werden in januari 2022 met 3,22% geïndexeerd. De verwachte indexering in januari 2023 is 7,50% (tov een verwachting van 7,14% vorige maand).

Verpakkingen: karton, plastiek en metaal blijven maar stijgen

  • Tussen mei en augustus 2021 zijn de Belgische producentenprijzen voor houten containers meer dan verdubbeld. Sindsdien zijn zij op dit zeer hoge niveau gebleven. Dezelfde index voor golfkarton/papier en kartonnen verpakkingen en plastic verpakkingen is in april blijven stijgen (3,6% en 3,7% resp. tov maart). Op één jaar tijd betekent dit een stijging van respectievelijk 33% en 29%.
  • Het indexcijfer van de EU27 producentenprijzen voor lichte metalen verpakkingen steeg met 2,0% in april tov de vorige maand (+14% op jaarbasis).

Transport: tarieven van containers nog hoog

  • Voor het eerst sinds midden juli 2021 zakten de containervrachttarieven eind mei onder de grens van 8.000$. Dit is echter meer dan 4 keer het gemiddelde tarief in 2020.
  • Sinds de piek begin oktober 2021 ($5.650) zijn de bulkvrachttarieven sterk gedaald. Het gemiddelde voor de maand mei was $2.950.

Consumentenprijzen: inflatie stijgt verder

  • De (jaarlijkse) inflatie voor voeding en niet-alcoholische dranken is blijven gestegen, van 5,2% en 6,3% respectievelijk in april tot 6,6% en 6,8% in mei. Voor de prijsindex van alcoholische dranken bedroeg de inflatie in mei 3,4%, tegen 2,9% in april.

Ontdek de evolutie van de productiekosten in grafieken in de bijlage hieronder.