Sustainability due diligence: schrijf je in voor het tweede lerend netwerk met Comeos

04.04.2023

Due diligence verwijst naar de risico’s voor mens en milieu doorheen de toeleveringsketen en hoe hier als bedrijf rekening mee te houden. Ondanks de moeilijke economische context waarin bedrijven opereren, en de onvermijdelijke consequenties voor de duurzaamheidsagenda van vele bedrijven, erkennen zowel Comeos als Fevia de verantwoordelijkheid van de leden om aan de slag te gaan met risico’s voor mens en milieu. We merken dat onze leden dienen om te gaan met steeds grotere verwachtingen vanuit de markt, maar ook vanuit de politiek, om aan de slag te gaan met due diligence.

Het eerste lerend netwerk dat georganiseerd werd door Fevia heeft hiertoe een fundament gelegd in de voedingsverwerkende industrie, maar leverde ook het inzicht op dat dit een gemeenschappelijke uitdaging is voor de voedingsverwerkingssecctor en de retailsector waar in partnerschap mee aan de slag gegaan kan worden. Maar wat betekent dit in de praktijk? Over welke risico’s spreken we? Welke acties kan je nemen om met deze risico’s om te gaan? Hoe kan je rapporteren over deze acties? En hoe kunnen due diligence processen geïntegreerd worden in de bedrijfspraktijk?

Een cruciaal vraagstuk hierbij is dus hoe due diligence vorm krijgt in de relatie tussen grote bedrijven en leveranciers. De voorgestelde Europese richtlijn veronderstelt dat grote bedrijven verantwoordelijkheden ‘cascaderen’ naar hun zakenpartners, in de veronderstelling dat dit zal leiden tot een ‘trickle-down’ doorheen de waardeketen. Tegelijkertijd wordt benadrukt dat grote bedrijven ondersteuning moeten bieden aan hun zakenpartners om aan deze nieuwe verplichtingen te voldoen. Er rijzen echter veel vragen over hoe een effectieve uitwerking van een dergelijke cascade dient te gebeuren. Gezien de complexiteit is het, zoals hierboven besproken, strategisch erg belangrijk dat er een zekere eenvormigheid van proces kan nagestreefd worden. Dit project biedt daarom een uitgelezen kans om te verkennen hoe due diligence een gezamenlijk en gedeeld project kan worden tussen grote bedrijven (retailers) en leveranciers. Met de lancering van een lerend netwerk helpen we onze leden om antwoorden te bieden op deze vragen! 

Alle praktische details over het lerend netwerk:

Plaats

De workshops zullen live doorgaan, telkens van 9u30 tot 12u30. Ze starten op 19 april 2023, bij voorkeur bij de deelnemende bedrijven zelf. Na elke workshop wordt ook een online overlegmoment georganiseerd, de exacte planning van deze overlegmomenten zal vastgelegd worden in samenspraak met de deelnemers.

Taal

Om praktische redenen zal de begeleiding van de workshops in het Engels zijn. Als deelnemer kun je steeds in je eigen taal spreken (NL, FR, EN), en ook de individuele begeleiding van bedrijven kan in de eigen taal.

Inhoud en timing

Elk van de workshops combineert kennisgerichte componenten met praktijkgerichte oefeningen die directe relevantie hebben voor de deelnemende bedrijven. De online overlegmomenten dienen als verder uitwisselingsplatform rond de opdrachten van de Due Diligence Toolbox en om ervaringen met betrekking tot implementatie te delen. Op het einde van de reeks zal je als deelnemend bedrijf in staat zijn om een basis due diligence plan op te stellen en inzicht verworven hebben over een succesvolle aanpak binnen jouw bedrijf.

Workshop 1: Risico’s begrijpen (19 april 2023)

De eerste fase staat in het teken van het begrijpen van risico’s, en van due diligence als een set van processen om met deze risico’s aan de slag te gaan. Vragen die aan bod komen zijn onder meer: Wat is due diligence? Hoe zit het vervat in bestaande en toekomstige wetgeving? Wat is de respectievelijke verantwoordelijkheid van grote en kleinere bedrijven? Welke incentives heb je als retailer en als leverancier om met due diligence aan de slag te gaan? Wat zijn potentiële risico’s voor mens en milieu? Welke factoren bepalen of deze potentiële risico’s ook effectief bestaan in de toeleveringsketen van een bedrijf?

Workshop 2: Risico’s beperken (14/6/2023)

Tijdens deze workshop maken de deelnemende bedrijven kennis met de verschillende acties die ze kunnen nemen om risico’s te voorkomen, te beperken, en te monitoren. Hierbij komen onder meer codes of conduct, audits, een leveranciersdialoog, certificatie, en sector- en multi-stakeholderinitiatieven aan bod.

Workshop 3: Due Diligence integreren (29/09/2023)

In de derde en laatste workshop wordt stilgestaan bij hoe due diligence op duurzame wijze geïntegreerd kan worden in de bedrijfsvoering. Hierbij wordt vertrokken vanuit internationale richtlijnen (VN, OESO), om vervolgens te kijken naar wat haalbaar is voor verschillende bedrijven. Hierbij wordt niet enkel gekeken naar formele beleidsteksten, maar ook naar processen als procurement, en rapportering. Wat zijn de must-haves en de nice-to-haves? Wat zijn de bouwstenen van een due diligence strategie? Hoe kan due diligence een plaats krijgen in leveranciersrelaties?

Wat kost het?

Aangezien het Federaal Instituut voor duurzame ontwikkeling dit lerend netwerk financiert, is de deelname volledig gratis. We vragen wel dat je je als deelnemer engageert om aanwezig te zijn op de workshops en online overlegmomenten.

Hoe inschrijven?

Schrijf je in voor het lerend netwerk via onderstaand formulier. Indien je ook geïnteresseerd bent om deel te nemen aan een van de pilootprojecten laat ons dan ook weten of je wenst deel te nemen aan de retail-supplier pilootprojecten en of je eventueel op zoek bent naar een pilootproject dat op andere aspecten van het due diligence proces focust. Om je interesse in een pilootproject kenbaar te maken contacteer Marie Daeninck (Fevia) op md@fevia.be

Inschrijven mogelijk tot dinsdag 11 april. 

Schrijf je hier in