Tips tegen voedselverspilling: Houdbaarheidsdatum

02.03.2016

Hoe kan u als voedingsbedrijf de consument helpen om minder voedsel te verspillen? FEVIA deelt tips binnen de sector.

Disclaimer: Onderstaande tips betekenen geen aanbevelingen voor alle producten/alle producenten en betekenen geen engagement voor de sector. Het gaat om voorbeelden die als inspiratie kunnen dienen en die door individuele bedrijven naar eigen oordeel/inzicht kunnen toegepast worden indien toepasselijk en indien praktisch en economisch mogelijk.

We starten de reeks van tips met een aantal zaken rond de houdbaarheidsdatum:

  • Zorg dat het duidelijker is voor de consument om welk type houdbaarheidsdatum het gaat.
  • Plaats bijvoorbeeld geen TGT-datum op producten die eerder een THT-label verdienen
  • Ga logisch en consequent te werk in het type datum (TGT of THT) binnen de grenzen van de wetgeving
  • Laat je eventueel inspireren door de keuze van type datum in andere lidstaten (vb. regels ivm TGT-datums in Nederland, zie hier, Art. 15, 2°) 
  • Zorg dat het lotnummer op een zodanige wijze is aangeduid dat er zo weinig mogelijk verwarring kan zijn bij de consument tussen het lotnummer en de houdbaarheidsdatum.
  • Hoewel voor de sensibilisatie en voorlichting van de consument eerder actie kan genomen worden vanuit de overheid, kan u als producent ook off pack uitleg geven over wat de houdbaarheidsdatum betekent: vb. ‘tenminste houdbaar tot’ betekent dat …  Dit om de reflex bij consumenten te helpen doorbreken dat droge voeding over datum automatisch wordt weggegooid.
  • Zet de houdbaarheidsdatum ook op deelverpakkingen (vb. datum op kleine zakjes/doosjes van vb. snoep of koek zetten die verzameld zitten in grotere zak of doos). Als de omdoos/grote zak er niet meer is kan onzekerheid er namelijk toe leiden dat er onnodig wordt weggegooid. Voor wat betreft producten met een TGT datum is dit reeds voorzien door de FIC verordening n°1169/2011 (Food Information to Consumers).

De tips tegen voedselverspilling worden gedeeld tussen voedingsbedrijven met de bedoeling om voedselverlies samen te helpen verminderen. Deze actie kadert binnen de uitvoering van de Ketenroadmap Voedselverlies.

Meer achtergrond over deze actie kan u vinden in dit fevia news artikel.