Uitbreiding werkbaarheidscheque

07.05.2020

Het is cruciaal dat iedereen in deze nieuwe context veilig en gezond aan de slag kan en aan het werk kan blijven. In samenspraak met de Vlaamse sociale partners besliste Vlaams minister van Werk Hilde Crevits om de focus van de werkbaarheidscheque te verruimen. Daarnaast worden de bestaande cheques ook verlengd.

Uitbreiding ten gevolge van coronacrisis

De werkbaarheidscheque wordt tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers, en dit voor:

  • Aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie, die ten goede komen van de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers, in de gewijzigde context t.g.v. de corona-pandemie
  • Competentieversterking noodzakelijk om te kunnen werken in een gewijzigde arbeidscontext
  • Aanpak van de impact op het psychisch welbevinden van de werknemers en werkgevers.

Het is aanbevolen om deze acties uit te rollen in navolging van het resultaat van een risicoanalyse en/of eerder uitgevoerde scan.

Voorbeelden van situaties waarvoor de uitbreiding van de werkbaarheidscheque gebruikt kan worden:

  • Hoe zorg je ervoor dat het veilig is én dat medewerkers zich veilig voelen?
  • Hoe moet het werk hiervoor georganiseerd worden, zowel op vlak van fysieke uitvoering als op vlak van processen (bv. aantal toelaatbare klanten, signalisatie, werkproces herorganiseren om de nodige afstand tussen medewerkers te garanderen, enz.)?
  • Hoe zorg je ervoor dat medewerkers nieuwe richtlijnen effectief toepassen op een manier die voor hen werkbaar is?
  • Waar kunnen medewerkers terecht wanneer ze zich zorgen maken of zich niet goed in hun vel voelen?
  • Hoe ondersteun je medewerkers in het omgaan met verandering en onzekerheid ?
  • Ondersteuning op vlak van thuiswerk

Aankoop of plaatsing van beschermingsmateriaal kan niet gefinancierd worden met deze maatregel. Advies, begeleiding of opleiding over het gebruik hiervan in de werksituatie kan wel.”

Webinar met toelichting van de uitbreiding

Op donderdag 14 mei organiseert het Departement WSE een webinar waarin kort wordt toegelicht wat de uitbreiding precies inhoudt en geeft het departement antwoord op verschillende vragen. Die kun je al op voorhand doorsturen naar werkbaarheidscheque@vlaanderen.be.  Inschrijven is noodzakelijk. 

Verlenging werkbaarheidscheques

Alle werkbaarheidscheque-projecten die aangevraagd werden voor 16 maart 2020 kunnen op aanvraag een verlenging bekomen van hun projectperiode. Deze verlenging zal maximaal dezelfde termijn bedragen als de coronamaatregelen van kracht waren. Aanvragen tot verlenging kunnen worden ingediend via e-mail naar werkbaarheidscheque@vlaanderen.be vanaf dat de coronamaatregelen worden opgeheven. Individuele dossiers die wegens omstandigheden meer tijd nodig hebben om terug op te starten, kunnen ons contacteren voor een uitzondering mits goede argumentatie.

Meer informatie vind je op www.werkbaarwerk.be. Inschrijven voor het webinar van 14 mei kan hier.