Vooruitzicht op beterschap

07.05.2020

Terwijl afgelopen maandag voor veel Belgen aanvoelde als een eerste schooldag, bleef de voedingsindustrie de voorbije crisisweken dapper doorwerken. Met veel dank aan onze Food Heroes bleven we genieten van heerlijke voeding en dranken, in ons kot uiteraard! Maar veel voedingsbedrijven kregen klappen door het stilvallen van de horeca, de foodservice en de export. Gelukkig gaat de focus nu meer richting heropstart en de exit uit de crisis. Tijd om daaraan te werken en vooruitzicht te bieden in eigen land en daarbuiten. Gezondheid, veiligheid en economisch herstel gaan daarbij hand in hand, stap voor stap.

Vooruitzicht op beterschap

De voorbije week werden de eerste stappen gezet richting het hernemen van het maatschappelijk en economisch leven. Dat is een goede zaak. We willen allemaal zo snel mogelijk ons normale leven hervatten. De focus gaat steeds meer richting een exit-strategie en de heropstart van sectoren die hebben stilgelegen. Op relatief korte termijn moeten we ook haalbare en aantrekkelijke vooruitzichten kunnen bieden en het pad effenen voor een globale economische relance. Behoedzaam en doordacht, met een concreet stappenplan, waarbij veiligheid, gezondheid en economische overwegingen samengaan.

Want ook voor de vele voedingsbedrijven die bleven doorwerken, hakte de crisis er stevig in. Vooral door het stilvallen van de horeca, de foodservice en de export. Voor heel wat bedrijven, waaronder veel kmo’s, komt het water stilaan aan de lippen. Bijna 80% ziet de omzet dalen, bij 1 op 3 is dat zelfs meer dan de helft. En 3/4de ziet tegelijk de productiekosten stijgen door allerlei factoren die vaak gelinkt zijn aan de coronacrisis. Toch is het hen gelukt om hun verkoopprijzen stabiel te houden.

De cijfers tonen aan dat we erin slagen om de befaamde knik in de curve te realiseren. Maar laten we niet de fout maken om te vroeg victorie te kraaien. We moeten erover waken dat onze voedingsbedrijven heelhuids de crisis doorkomen en dat we de voedselproductie en -bevoorrading kunnen blijven waarborgen. Daarom is het belangrijk om de huidige maatregelen en garanties te behouden die onze sector geniet. Denk maar aan de regelingen van tijdelijke werkloosheid, flexibiliteit, kinderopvang, beschermingsmiddelen, transport, vrij verkeer van werknemers en goederen. Dit blijven essentiële maatregelen voor een essentiële sector die zo moedig kan blijven draaien.

Verder moet onze focus op veiligheid en gezondheid intact blijven, ook om een tweede besmettingsgolf zoveel mogelijk te vermijden. We zullen nog enige tijd in een “anderhalvemetereconomie” moeten werken vooraleer we terug kunnen overgaan naar ‘business as usual’. En we moeten er ook rekening mee houden dat sommige zaken misschien voorgoed zullen veranderen en dat we nu best al nadenken over hoe we onze systemen en manier van werken kunnen vereenvoudigen, verbeteren, wendbaarder en “future proof” maken. Denk maar aan de transitie naar digitalisering en de nodige investeringen in het opleiden van werkkrachten om met nieuwe technologieën en omgevingen te kunnen werken.

Last, but not least: we vragen aandacht voor maatregelen om de liquiditeit, de solvabiliteit en het groeipotentieel van onze voedingsbedrijven te waarborgen en om te vermijden dat zij, naast de huidige impact van de crisis, ook nog eens de rekening van de budgettaire impact van de crisis op hun bord krijgen. Daarvoor werken we samen met onze interprofessionele partners.

De voedingsindustrie heeft zich de voorbije jaren opgeworpen als een steunpilaar van de Belgische economie. Om onze motor terug op toerental te brengen, is het belangrijk om de horeca en de foodservice op een veilige manier terug aan de slag te krijgen. Best via een gedragen aanpak waarbij natuurlijk ook onze sector betrokken is, wat ook meer slaagkansen zal geven. Onze bedrijven zijn immers de grootste leveranciers van de horeca! We zijn tevreden dat de besprekingen hiervoor lopende zijn en dat we hieraan kunnen meewerken. Ook de evenementensector mag niet aan haar lot overgelaten worden, want die is eveneens belangrijk voor onze sectoren. Bovendien vragen we om een vlotte import te blijven waarborgen van grondstoffen, ingrediënten, verpakkingsmateriaal, kortom van elementen die nodig zijn voor onze voedselproductie en die we niet op eigen bodem vinden.  

Dat we zelfs tijdens deze crisis kunnen blijven kiezen uit een divers en kwalitatief aanbod van voeding en dranken heeft natuurlijk alles te maken met de sterke positie van de Belgische voedingssector. Laten we de komende jaren onze binnenlandse markt dan ook versterken. Niet door te kiezen voor protectionisme, integendeel, maar door ervoor te zorgen dat onze bedrijven met gelijke wapens en op basis van onze sterktes - kwaliteit, diversiteit en innovatie - de Belg kunnen overtuigen om Belgisch te kopen. Iedereen heeft kunnen vaststellen hoe robuust onze eigen voedselproductie- en bevoorrading is, ook in deze extreme omstandigheden. Hopelijk vergeet de Belgische consument in de toekomst niet hoe belangrijk het is om dit in stand te houden.

Aanknopen met groei als uitweg uit de crisis betekent ook onze export herlanceren. Het is dankzij onze export dat we kunnen investeren, innoveren en jobs creëren. De beelden van Donald Trump die ons land als koploper qua Covid-slachtoffers aanhaalde, doen ons internationaal imago geen deugd. Laten we de dat beeld bijstellen en wereldwijd duidelijk maken dat we de coronacrisis samen efficiënt aanpakken en dat “we are still in business”! Op basis van een correcte vergelijking en communicatie rond de coronacijfers en door onze troeven te blijven uitspelen, kunnen we ons internationaal imago handhaven.

Met ons promotiemerk food.be gaan we de komende jaren de wereld verder overtuigen van onze sterktes. De kwaliteit, diversiteit en het innovatief karakter van Belgische voeding en dranken met fierheid uitstralen, is de beste stap om aan te knopen met groei. Dat zijn we verschuldigd aan de 95.000 food heroes die dag in, dag uit het beste van zichzelf geven om het beste op ons bord te krijgen.