Vrijwillige oorsprongsetikettering: de richtsnoeren van de industrie

23.01.2019

Drie Europese sectoren verenigen zich om gemeenschappelijke richtsnoeren op te stellen. Het thema? De vrijwillige oorsprongsetikettering.

Wie zijn de 3 sectoren?

Akkoord over alles? Bijna!

Deze 3 sectoren hebben een overeenstemming bereikt voor de interpretatie van alle punten behalve de zogenaamde “single ingredient products”.

Wat zeggen de Belgische overheden hierover?

In België is de FOD Economie hiervoor bevoegd. Fevia heeft de guidelines aan de FOD bezorgd en heeft hen voorgesteld samen te zitten voor een presentatie en discussie.