Water is essentieel om onze voedselproductie te waarborgen, ook wanneer het droog is

27.05.2020

Vlaanderen gaat vroeger dan ooit een droge periode in. Willen we onze voedselvoorziening kunnen blijven garanderen in deze nakende crisis en erna, dan is er water nodig in de voedingsindustrie. Wanneer droogtemaatregelen genomen worden, dient hier voldoende rekening mee gehouden te worden.

Droogte wordt een steeds nijpender probleem in Vlaanderen. We stevenen voor het 4e jaar op rij af op een droge zomer. Dit terwijl de waterniveaus nog niet terug op peil zijn na de vorige droge zomer. De grondwaterpeilen en waterlooppeilen staan momenteel laag tot zeer laag. Er wordt bovendien ook maar weinig neerslag verwacht in de komende periode. Daarom is voor de droogtetoestand momenteel al een code oranje afgevaardigd. Er worden dan ook steeds meer maatregelen genomen, zoals captatieverboden in bepaalde waterlopen.

Keuzes maken

Het is niet ondenkbaar dat water de komende maanden zo schaars zal worden dat er een keuze zal moeten gemaakt worden bij de toewijzing van nog beschikbaar water. Om een dergelijke keuze weloverwogen te kunnen maken laat de Vlaamse overheid momenteel een afwegingskader uitwerken, met inbreng van alle betrokken stakeholders. Dit kader zal deze zomer nog niet klaar zijn. Als er binnenkort een keuze moet gemaakt worden, zal er dus nog een provisoir kader moeten gebruikt worden. In dat provisoire kader staat de industrie laag in de rangorde, waardoor de kans reëel is dat zij minder water zal toebedeeld krijgen en watertekorten zal ervaren.

Watertekorten kunnen een zware impact hebben op voedingsbedrijven. Voedingsbedrijven hebben immers voldoende water nodig om hun voeding en drank te kunnen blijven produceren: als ingrediënt, als hulpstof, om de voedselveiligheid te kunnen garanderen,…. Als er watertekorten zijn, dan kan de productie terugvallen en kunnen stocks verloren gaan.

Essentiële sector

Onze #FoodHeroes uit de voedingsindustrie hebben de laatste maanden alles gegeven om de bevolking te blijven voorzien van voeding, drank en ingrediënten daarvoor. Als essentiële sector is de voedingsindustrie zo veel als mogelijk blijven doorwerken in de moeilijke coronatijd. Met een nakende droogte dreigen bedrijven nu van de ene crisis in de andere te belanden. Maar ook bij droogte moet deze essentiële sector kunnen blijven doorwerken. Wij roepen de overheid dan ook op om blijvend oog te hebben voor die essentiële werking en hiermee rekening te houden bij de keuze van maatregelen omtrent droogte. Om de voedselvoorziening te kunnen blijven garanderen is er immers water nodig. We sluiten ons hiermee ook aan bij de vraag van Voka om bedrijven te ontzien en voldoende prioriteit te geven bij watertekorten.   

De voedingsbedrijven van hun kant zetten zich ondertussen al jaren ten volle in om met het beschikbare water steeds efficiënter om te gaan en hun  waterafhankelijkheid steeds verder te verlagen. Sinds 2000 verbruiken voedingsbedrijven in België gemiddeld 52% minder water voor elk product dat ze produceren.  Steeds meer voedingsbedrijven voeren ambitieuze projecten uit om alternatieve waterbronnen te kunnen inzetten, om water te kunnen hergebruiken,… en zo beter gewapend te zijn tegen droogte. Helemaal zonder water zal het echter niet lukken.