Guy Gallet

Secretary-general at Choprabisco

Guy is verantwoordelijk voor de sector-federatie CHOPRABISCO. Hij beschikt over expertise met betrekking tot technische, wetgevende en economische aspecten die specifiek zijn voor de chocolade, biscuiterie en confiseriesector. Tevens is hij de contactpersoon voor de Brusselse voedingsbedrijven. In dat kader staat hij ook in voor de contacten met de verschillende regionale Brusselse stakeholders, in het bijzonder de overheidsinstellingen. Voor het opvolgen van de regionale Brusselse dossiers en bepaalde CHOPRABISCO dossiers kan hij rekenen op de ondersteuning van Fevia specialisten.