​Onze uitgangspunten: 6 basistools om samen te koken

  1. Gedeelde verantwoordelijkheid. Ja: er zijn uitdagingen en ja: voedingsproducenten werken dagelijks aan oplossingen. Maar ook beleidsmakers dragen een grote verantwoordelijkheid om uitdagingen rond welvaart, werkgelegenheid, milieu of gezondheid aan te pakken.  
  2. Samenwerken is samen vooruit gaan. De beste oplossingen zijn die waarbij iedereen wint. Die beginnen bij een constructieve dialoog. Laten we samen zoeken naar realistische oplossingen die alle partijen vooruit helpen.  
  3. Feiten, geen fabels. Voeding is zelden een zwart-wit verhaal. Maar oplossingen op basis van fabels werken zelden in de realiteit. Laten we dus gaan voor genuanceerde debatten en constructieve oplossingen op basis van wetenschappelijk onderbouwde feiten en inzichten.  
  4. Gelijk speelveld. Belgische voedingsbedrijven werken in een complexe, internationale omgeving. Ze moeten dagelijks rekening houden met strikte regelgeving op tal van niveaus. Laten we ervoor zorgen dat onze ondernemers met gelijke wapens de concurrentie in binnen- en buitenland kunnen aangaan. Laten we kortom streven naar eenvoud en gold plating vermijden. 
  5. Eén Europese markt. De eengemaakte Europese markt bestaat 25 jaar en bracht ons heel wat voordelen. Met een toenemend protectionisme komt die echter onder druk te staan. Laten we de basisprincipes van vrij verkeer van goederen binnen het eengemaakte Europa blijven verdedigen zodat onze ondernemers op een eerlijke manier hun troeven kunnen uitspelen. 
  6. Administratieve vereenvoudiging. 95% van de Belgische voedingsbedrijven zijn kleine of middelgrote ondernemingen. Zij werken dagelijks aan lekkere, veilige en innovatieve voeding en dranken. Maar zowel grote als kleine bedrijven ondervinden daarbij nog teveel administratieve belemmeringen. Laten we dus streven naar vereenvoudigde administratie waar dat mogelijk is zodat onze ondernemers kunnen blijven ondernemen.